Over Blink Nederlands

Midden in de maatschappij met onderwerpen die leerlingen bezighouden

Nederlands is een rijk en relevant vak. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw leerlingen dat ook ontdekken? Dat ze ervaren dat de Nederlandse taal essentieel is om alles te leren wat ze willen leren? En dat het ze helpt beter te functioneren in de maatschappij? Blink Nederlands biedt (een deel van) het antwoord op die vragen. Door het vak Nederlands midden in de maatschappij te plaatsen met relevante thema’s. Zodat leerlingen ervaren dat het vak ook over henzelf gaat. Zodat ze geïnteresseerd raken en persoonlijk betrokken raken. En het is juist die persoonlijke betrokkenheid die ervoor zorgt dat ze meer willen leren.

Je mening heroverwegen, kritisch leren redeneren, jezelf verliezen in verhalen en boeken, de nuance leren zoeken of juist ontdekken hoe je de confrontatie aan kunt gaan. Blink Nederlands daagt je leerlingen uit hun grenzen te verleggen. En ondersteunt jou als docent om ze hierbij optimaal met je vakinhoudelijke expertise te begeleiden. In de thematische modules komen vaardigheden, literatuur en taalbeschouwing geïntegreerd aan bod. Verbonden met de maatschappij en de wereld van jouw leerlingen.

Blink Nederlands geeft je bovendien alle ruimte om dat op je eigen manier te doen.

 

Daarom Blink Nederlands

  • De didactiek van Blink Nederlands is gebaseerd op inzichten uit de neuropsychologie die laten zien dat leerlingen het best leren in voor hen relevante contexten. De thematische modules zijn doelgericht en hebben interessante, soms confronterende onderwerpen.
  • Taal heeft niet alleen instrumenteel-functionele eigenschappen. En het zijn juist de emotionele aspecten van de taal die leerlingen bij het vak betrekken. Daarom zet Blink Nederlands in op die emotionele waarden en persoonlijke ontwikkeling.
  • Met Blink Nederlands bereid je je leerlingen goed voor op het centrale eindexamen. Dit doen we door in de methode te kiezen voor een dialogische, onderzoekende leesaanpak. En doordat leerlingen in alle modules werken met rijke en actuele teksten. Daarnaast leren je leerlingen in een korte training hoe ze om moeten gaan met vragen uit het examen.
  • Blink Nederlands hv bovenbouw vormt samen met Blink Nederlands (ook bekend als PLOT26) een doorlopende leerlijn.
  • Blink Nederlands is een slanke en modulaire methode die past binnen flexibele lesroosters.

Doe de scan

Ben je nieuwsgierig naar wat Blink Nederlands voor jouw lessen kan betekenen? Doe de scan en vertel ons hoe jij aankijkt tegen het vak Nederlands in bovenbouw van havo en vwo. Je ontvangt een advies hoe je Blink Nederlands vanuit jouw visie op het vak kunt inzetten.

Ontdek de wereld.