Zoeken

Ontdek. De beginselen.

De beginselen van Blink

Lesmateriaal ontwikkelen is een complex proces en duurt jaren. Het materiaal is nooit af en blijft onderhevig aan verandering. Wij ontwikkelen onze lesmethodes in cocreatie met een diverse en representatieve groep leraren en leerlingen van scholen uit het hele land. We maken daarbij gebruik van een breed scala aan experts en werken op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

De toegenomen aandacht voor inclusie en diversiteit in het onderwijs laat zien dat lesmateriaal nooit neutraal is. Dat niet kiezen ook kiezen is. En dat discussies uit de weg gaan niet betekent dat die discussies er niet zijn. Graag geven we je daarom inzicht in de keuzes die wij als ontwikkelaar van leermiddelen maken. Hoe kijken wij naar onderwijs? Op basis van welke waarden, overwegingen en uitgangspunten maken we keuzes? Welke onderwerpen en thema’s gebruiken we? Door je deelgenoot te maken van onze afwegingen, hopen we dat je een goed beeld krijgt van de beginselen die aan de basis staan bij de ontwikkeling van lesmethodes.

  1. De wereld is de basis van onderwijs
  2. De kracht van wetenschap
  3. Wij staan voor democratische waarden
  4. De leraar maakt het verschil
  5. Gegarandeerd curriculum dekkend

De wereld is de basis van onderwijs

We hebben in de afgelopen jaren samen met leraren en wetenschappers ontdekt dat je het beste en krachtigste onderwijs krijgt wanneer je de wereld waarin we leven als basis neemt voor je onderwijs. Kinderen en jongeren zijn nieuwsgierig naar de wereld zoals zij die zelf ervaren en komen pas in beweging wanneer ze aansluiting vinden bij wat hen bezighoudt en inspireert. Om die reden werken we bij Blink altijd vanuit prikkelende thema’s waarin echte gebeurtenissen, problemen, fenomenen en dilemma’s centraal staan. Leerlingen worden daardoor getriggerd, raken verwonderd, willen meer weten en zelf op onderzoek uitgaan. Vanzelfsprekend verweven we in onze lessen alle vereiste leerdoelen, maar omdat we ze in betekenisvolle contexten aanbieden, krijgen ze meer betekenis voor leerlingen.

We streven ernaar om een zo rijk mogelijk wereldbeeld te geven. Via tekst maar ook via allerlei andere media. Denk aan beeld, film en audio. Alles waarmee we de wereld kunnen openen voor kinderen en jongeren. We brengen daarbij bewust allerlei verschillende perspectieven en denk- en leefwijzen in beeld. In de eerste plaats omdat we willen dat elk kind zich kan herkennen in ons lesmateriaal. Want om je open te kunnen stellen voor de wereld moet je een basisgevoel van veiligheid hebben, het gevoel dat je erbij hoort, er mag zijn zoals je bent. Maar minstens zo belangrijk vinden we al die verschillende perspectieven, omdat we elk kind willen laten ervaren dat er niet één waarheid is, maar dat je altijd waarneemt vanuit je eigen plaats en perspectief en je altijd je eigen keuzes mag maken.

Met ons lesmateriaal willen we dat leerlingen met verschillende achtergronden en thuissituaties zich kunnen identificeren met ons lesmateriaal.

Het ontdekken van de wereld is misschien wel het belangrijkste principe van ons lesmateriaal. Niet alleen omdat het ontdekken van de wereld spannend en interessant is, maar ook omdat het de basis is om jezelf te leren kennen. Door verschillende perspectieven op de wereld aan te bieden, leren kinderen wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich kunnen verhouden tot situaties en dilemma’s waar ze voor komen te staan.

De kracht van de wetenschap

Bij de ontwikkeling van onze methodes volgen we de laatste bewezen inzichten uit de wetenschap over hoe kinderen leren. We zijn er ook op gericht om deze inzichten te delen, zodat je als leraar altijd op de hoogte bent van belangrijke nieuwe inzichten over welke aanpak het beste werkt. Onze hoofdredacteuren volgen alle belangwekkende publicaties over leren, ook gerelateerd aan de specifieke vakgebieden. Daarnaast werken we voor de ontwikkeling van onze aanpak samen met een grote groep wetenschappers en experts, die steeds ons klankbord zijn bij de keuzes die we maken. Ons uitgangspunt hierbij is dat we nieuwe wetenschappelijke inzichten pas daadwerkelijk in ons lesmateriaal integreren als we weten dat ze in de praktijk werken. Want zoals elke wetenschapper weet: onderwijs is geen harde wetenschap. Of een wetenschappelijk bewezen inzicht in de praktijk werkt of niet hangt af van een groot aantal verschillende factoren en in het bijzonder van de manier waarop de leraar lesgeeft.

Als het gaat om de inhoud van de wereld van vandaag volgen we de actuele wetenschap, waarbij we steeds de vraag stellen: welke hypothese is het meest logisch en houdbaar in het licht van al het wetenschappelijk onderzoek? Hierbij baseren we ons op het uitgangspunt van het curriculum om kennis te nemen van de laatste bewezen inzichten uit de wetenschap. Dit uitgangspunt kan op gespannen voet staan met de visie van scholen die het ontstaan van de wereld willen verklaren vanuit een specifieke geloofsovertuiging. Specifieke levens- of geloofsovertuigingen komen in Blink lesmateriaal beslist aan bod als onderdeel van een rijk wereldbeeld, maar het dieper ingaan op een specifieke geloofs- of levensovertuiging vinden we iets voor de school zelf.

We maken via onze lessen elk kind en elke jongere op zijn of haar eigen niveau vertrouwd met de onderzoek cyclus uit de wetenschap. Omdat dit bijdraagt aan een positief zelfbeeld (ook ik kan onderzoeken!) en daarnaast omdat kinderen en jongeren hierdoor hun kritisch denkvermogen ontwikkelen, wat hen zelfredzaam maakt, zodat ze hun leven beter vorm kunnen geven.

Wij staan voor democratische waarden

In Nederland heeft iedereen dezelfde rechten, maar in de praktijk niet dezelfde kansen en mogelijkheden. We zien momenteel zelfs dat de kloof tussen kinderen uit hoogopgeleide gezinnen en kinderen uit kansarme gezinnen verder toeneemt. Met onze lesmethodes willen we eraan bijdragen dat in het onderwijs alle leerlingen een gelijkwaardige kans krijgen op groei en ontwikkeling.

Discriminatie is nog altijd wijdverspreid, bewust of onbewust. Wij vinden dat juist school de plek zou moeten zijn waar iedereen in aanraking komt met de verschillen die er tussen mensen zijn. Dat is noodzakelijk, omdat het stoppen van discriminatie begint bij het herkennen en erkennen van de ander. Vanuit ons geloof in democratische waarden en gelijkheid schuwen we ook complexe en gevoelige onderwerpen niet. We besteden aandacht aan maatschappelijke thema’s, zoals de beweging van Black Lives Matter, maar ook aan meer persoonlijke thema’s zoals seksuele en genderdiversiteit. We doen dat altijd op een doordachte en zorgvuldige wijze. Al onze lessen cocreëren we op verschillende scholen, om ervoor te zorgen dat je als leraar ondersteund en geholpen wordt om eventueel als lastig ervaren onderwerpen op een goede en zorgvuldige manier bespreekbaar te maken en om te leren gaan met de reacties die de lessen oproepen.

Wij zien de school als een veilige oefenplaats voor leven en samenleven volgens democratische waarden. Wij vinden die veilige oefenplaats nog relevanter dan vroeger, omdat de wereld in al zijn facetten via internet en sociale media dagelijks tot kinderen en jongeren komt. Dit kan voor hen een overweldigende ervaring zijn, waarbij ze zichzelf en hun gevoel van veiligheid kunnen kwijtraken. Door diezelfde wereld in de veilige context van school te laten terugkeren, scheppen we de ruimte voor kinderen en jongeren om zichzelf tot die wereld te kunnen verhouden.

De leraar of docent maakt het verschil

Alles wat we doen bij Blink is erop gericht om de leraar en docent te ondersteunen in diens rol. Want het is de docent die werkelijk verschil maakt in het onderwijs, niet de methode. De docent zorgt voor een veilige leeromgeving, brengt leerlingen in beweging, ziet wanneer ze geraakt worden en iets leren en kan inspelen op wat er in de klas gebeurt.

Onze aanpak is erop gericht om het contact tussen leraar en leerlingen en ook de leerlingen onderling te versterken.

We geven leraren vanuit onze Blink Academie support en begeleiding om nieuwe wetenschappelijke inzichten steeds samen in de praktijk te vertalen naar beter onderwijs. Het kan hierbij gaan om webinars en workshops, maar we publiceren ook regelmatig boekjes waarin we de laatste didactische inzichten op een rij zetten met daarbij praktische en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Als er belangrijke nieuwe vak ontwikkelingen zijn, maken we die toegankelijk voor leraren.

Zo hebben we voor leerkrachten in het basisonderwijs samen met Windesheim een gecertificeerde opleiding tot leesspecialist ontwikkeld. Omdat de opleiding gekoppeld is aan het de lesmethode Blink Lezen waar alle leerkrachten die deelnemen meewerken, wordt de opleiding heel praktisch en toepasbaar: je kunt makkelijker concrete tips en ervaringen uitwisselen en je ervaart in de praktijk meteen het verschil van jouw nieuwe aanpak voor je leerlingen.

Gegarandeerd curriculum dekkend

Blink volgt het curriculum en ook alle voorbereidingen voor vak- en curriculumvernieuwing op de voet. Daarnaast zijn uitgevers, hoofdredacteuren en auteurs van Blink structureel als adviseur betrokken bij werk- en advies- en klankbordgroepen van SLO, NRO, PO- en VO-raad en MEVW. Het feit dat de leermiddelen van Blink in de basis digitaal zijn en jaarlijks aan te passen zijn, maakt dat we durven zeggen: met Blink ben je altijd gegarandeerd up-to-date met vakvernieuwing en aansluiting op nieuwe kerndoelen, eindtermen, en examenprogramma’s.

Heb je vragen over onze beginselen of wil je er met een van ons over doorpraten? Neem dan contact op met: onderwijssupport@blink.nl.

Ontdek de kracht van beter leren.
Blink maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen