Veelgestelde vragen

Alles Blink Lezen Lesmethodes-bestellen Lesmethodes-digitaal werken Lesmethodes-koppelingen Lesmethodes-proef Tijdschriften

Wanneer verschijnt het lesmateriaal van Blink Lezen?

Voor groep 4 en voor groep 5-6 (pakket A) verschijnt het lesmateriaal voor schooljaar 2021-2022. De eerste thema’s staan aan het begin van het schooljaar klaar, waarna gedurende het schooljaar de andere thema’s verschijnen. Het lesmateriaal voor groep 7-8 verschijnt in elk geval het jaar erop en mogelijk ook al voor schooljaar 2021-2022.

Hoe wordt er gedifferentieerd in Blink Lezen?

We hanteren hierbij het uitgangspunt, gebaseerd op wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek, dat het over het algemeen niet zinvol is om leerlingen in te delen in niveaugroepen en daar het niveau van de teksten op af te stemmen. Alle leerlingen zijn gebaat bij zo rijk mogelijke taal. En bij veel tijd om te lezen.

Het rapport van Houtveen bevestigt dat heterogene groepen te verkiezen zijn boven homogene:[1]

 • Juist voor begripsvorming is het belangrijk alle leerlingen, dus ook zwakkere, een rijk leerstofaanbod te bieden.
 • Een goed differentiatiemodel is niet het homogeen groeperen van leerlingen, maar een ‘stapeling’ van aanbod en tijd:
  • De eerste ‘laag’ betreft een rijk leerstofaanbod dat aan alle leerlingen in de heterogene groep wordt aangeboden. Binnen dit basisaanbod kunnen ondersteuningsvormen ingebouwd worden om zwakkere leerlingen te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van ‘luisterboeken’ voor zwakkere lezers of variëren in moeilijkheidsgraad van te lezen boeken.
  • De tweede laag is bedoeld om de zwakkere leerlingen in de gelegenheid te stellen in voldoende mate van het basisaanbod te profiteren. Dit kan bijvoorbeeld door het uitbreiden van de tijd die deze leerlingen krijgen om te lezen.

Leerlingen moeten dus zo veel mogelijk samen optrekken (een rijk aanbod voor de hele groep) en waar nodig extra uitdaging, of extra ondersteuning en tijd krijgen. Een methode moet de leerkracht hierin ondersteunen. Deze uitgangspunten worden verwerkt in het lesmateriaal van Blink Lezen.

[1] In: Houtveen, Steensel & De la Rie (2019)

Komen leesmoeilijkheden en woordrijtjes aan bod in Blink Lezen?

Met name in groep 4 wordt binnen Blink Lezen heel veel aandacht besteed aan vlot en vloeiend lezen: voor-koor-door, theaterlezen, karaoke lezen, ondertitels lezen, enzovoort. Als je veel aandacht besteedt aan vloeiend lezen, pak je ook woorden die iets lastiger te lezen zijn, automatisch mee. Je kunt er als leerkracht even de aandacht op vestigen als je merkt dat er ergens een probleem ontstaan – en daarna kun je weer verder. Door veel te lezen, gaat de woordherkenning steeds beter en dat is waar het uiteindelijk om draait, ook bij technisch lezen.

Woordrijtjes stampen heeft voor de grootste groep leerlingen weinig tot geen zin omdat woorden niet beklijven bij kinderen als het geïsoleerd wordt aangeboden. Het is veel nuttiger (en motiverender) om die tijd te besteden aan betekenisvol lezen: woorden lezen in een natuurlijke context.  Het beklijft pas als een kind het woord vaak ziet (en hoort) en dat lukt het beste door: gewoon veel lezen.

Zo geven Anneke Smits en Erna van Koeven (Hogeschool Windesheim, auteurs van het boek ‘Rijke taal’) aan dat de ‘instructietafel’ met een groepje zwakke lezers in bijvoorbeeld groep 4 niet de beste oplossing is. “In die tijd leert de laagste groep aan de instructietafel 70-100 woorden, terwijl de andere groep ondertussen 4.000 woorden leert.” Het belangrijkst is het dat zwakke lezers dezelfde rijke teksten lezen als goede lezers. Dat gaat soms wat ‘modderig’, maar als je zwakke leerlingen de tijd geeft, komen ze er wel.

Voor leerlingen die echt uitvallen, bijvoorbeeld door dyslexie, zijn er goede RT-programma’s (en ­­‑ondersteuners).

In het traject dit jaar met de proefscholen en in overleg met experts onderzoeken we nog of het wel zinvol is om bepaalde leerlingen te helpen met het extra oefenen van bepaalde woorden – of wellicht juist beter met een andere vorm van specifieke ondersteuning.

Is er een proeflicentie voor Blink Lezen?

Blink Lezen is momenteel volop in ontwikkeling. Vanaf januari hebben we een traject met 100 proefscholen waarna we het lesmateriaal nog aan kunnen scherpen. Afhankelijk van de uitkomsten (en wat we aan feedback nog gaan verwerken), is er in maart een proeflicentie beschikbaar voor scholen, zodat je kunt beoordelen of je met Blink Lezen wil gaan werken.

We kunnen wel al een methodepresentatie geven aan jou en je team. Dit kan zowel op je school als online. Laat het ons weten als je hierin interesse hebt. We nemen dan graag contact met je op om de methodepresentatie in te plannen.

Is Blink Lezen te koppelen aan wereldoriëntatie?

Blink Lezen is een los pakket – een leesmethodiek voor technisch lezen, begrijpend lezen, voorlezen en zelf lezen. Een pakket bevat vijf thema’s per jaar; van vakantie tot vakantie doe je steeds een thema. Deze leesmethodiek kun je goed aan laten sluiten bij de WO-methode die op school gebruikt wordt, omdat de thema’s gaan over onderwerpen die ook aan bod komen bij wereldoriëntatie. Je doet dan in een periode een thema van Blink Lezen naast het thema van WO dat hierbij aansluit; je kijkt zelf of en waar dat kan met jouw methode. Bij de methode Blink Wereld – geïntegreerd is die match door ons gemaakt: ieder thema van Blink Lezen sluit aan op een thema van Blink Wereld – geïntegreerd.

Blink Lezen is uiteraard ook los van een WO-methode te gebruiken.

Sluit Blink Lezen ook aan bij kinderen die nog niet goed kunnen lezen?

Het uitgangspunt van Blink Lezen is het aanbieden van ‘rijke teksten’, voor ieder kind. Dat betekent dat ieder kind evenveel tijd en kans heeft om echt verder te komen. Dus meestal zijn er geen teksten op verschillende niveaus en delen we kinderen niet bij voorbaat in op niveaus. Uit onderzoek is gebleken dat de kinderen in het laagste niveau-groepje op die manier juist met veel minder nieuwe woorden in aanraking komen. Het is effectiever om hen veel in aanraking te laten komen met rijke taal in plaats van veel door te oefenen met een beperkte set aan voor hen lastige woorden. Het los lezen van woordrijen (zonder context, met focus op leesproblemen) is dan ook niet de meest zinvolle besteding van de beschikbare tijd. Datzelfde geldt voor het snellezen daarvan.

Dat betekent dat er in Blink Lezen op een andere manier omgegaan wordt met niveauverschillen. Namelijk door effectieve ondersteuning, bijvoorbeeld door veel samen te lezen (voor-koor-door lezen) en door andere vormen van ‘scaffolding’.

Wat is het leesclubboek?

De eerste +/- twee weken van een thema lezen de kinderen op school in hetzelfde leesboek. Dat boek mogen ze ook houden, het mag mee naar huis. Zo bouwen ze door de jaren heen hun eigen kinderboekencollectie op. Uiteindelijk hebben ze 25 eigen boeken!  Deze boeken selecteren we in samenwerking met ons Kinderpanel.

Bij dit boek bieden we diverse werkvormen en opdrachten aan, waardoor het boek gaat leven en er in de klas samen over gesproken kan worden. Dit zorgt voor meer plezier in het lezen; kinderen geven zelf aan dat ze het erg leuk vinden om het met elkaar te hebben over een boek.
Met dit boek en de opdrachten komt ook het onderdeel ‘literaire competenties’ aan bod, zoals genoemd in de nieuwe voorstellen voor kerndoelen vanuit het team Nederlands van Curriculum.nu.

De kinderen lezen het leesclubboek in principe gewoon op school. Je ruimt dus in je rooster tijd in voor kinderen om zelf – in hun eigen tempo – in het boek te gaan lezen. Het beste is om kinderen per dag 30 minuten zelf te laten lezen; dan maken ze echt meters en dit draagt veel bij aan het vergroten van hun leesvaardigheid. Hoe meer je leest, hoe beter je gaat lezen.

Deze boeken zitten in het pakket van Blink Lezen. Door de samenwerking met alle grote kinderboekenuitgevers van Nederland kunnen we deze boeken binnen de prijs aanbieden.

Wat leert mijn (klein)kind van Bobo, Okki, Wild van Freek en National Geographic Junior?

De educatieve tijdschriften en websites van Blink Media sluiten volledig aan op de leerdoelen van de basisschool en op de lesmethodes die in het onderwijs worden gebruikt. De tijdschriften en websites worden ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten en vakspecialisten. Op onze website kunt u meer lezen over wat uw (klein)kind leert

Wanneer wordt het abonnementsgeld van mijn rekening afgeschreven?

Als u een abonnement bestelt, wordt het bedrag enkele weken nadat het abonnement is ingegaan afgeschreven.

Wanneer ontvang ik mijn bestelling?

Voor producten geldt een levertijd van 3 werkdagen.

Wanneer ontvang ik het winter- en zomerboek van mijn plus-abonnement?

Het winterboek wordt eind november verzonden en het zomerboek half juni.

Wanneer ontvang ik het extra product van mijn superplus-abonnement?

De producten van Bobo en National Geographic Junior worden dit schooljaar in augustus verzonden. De producten van Okki (Clics met bouwboek) en Wild van Freek (Knuffel ‘Johan’) worden 17 oktober verzonden.

Wanneer ontvang ik het eerste tijdschrift?

Dat is afhankelijk van de datum waarop u het abonnement heeft afgesloten. De levertijd vanaf het moment van bestellen is maximaal zes weken. De exacte datum staat ook in de bevestiging die u van ons ontvangt. Bobo, Okki, Wild van Freek en National Geographic Junior worden om de vier weken thuisbezorgd.

Stopt mijn abonnement automatisch of is het doorlopend?

Wanneer u een abonnement bestelt, ontvangt u een welkomst-e-mail. Hierin staat of uw abonnement automatisch stopt of doorlopend is.

Online bestellen lukt niet, wat nu?

Wellicht is er een internetstoring. Neem voor de zekerheid contact op met onze klantenservice via +31 (0)73 85 000 33. Zij kunnen ook controleren of wij de bestelling juist hebben ontvangen.

Mijn (klein)kind heeft een abonnement op Okki en is nog niet toe aan Wild van Freek. Kan mijn (klein)kind in groep 5 zijn of haar abonnement op Okki houden?

Ja dat kan. Wij adviseren u om de keuze voor het tijdschrift te laten afhangen van de individuele ontwikkeling en interesse van uw (klein)kind.

Krijg ik automatisch mijn geld terug als ik mijn product terugstuur?

Zodra wij uw product hebben ontvangen, wordt het betaalde bedrag binnen 5 werkdagen op uw rekening teruggestort. Afhankelijk van uw bank kan het soms wat langer duren voordat u dit op uw rekening(afschrift) ziet. Als u nog niet heeft betaald, dan komt de betalingsverplichting te vervallen.

Kan ik telefonisch bestellen?

Ja, u kunt telefonisch bestellen door te bellen met onze klantenservice via +31 (0)73 85 000 33.

Kan ik met mijn vragen over National Geographic Magazine bij Blink media terecht?

Nee, Blink Media geeft alleen National Geographic Junior uit. U kunt contact opnemen met G&J Uitgevers voor vragen over het volwassen tijdschrift. Bel met hun klantenservice via +31 (0)161 45 95 79 of stuur een e-mail naar ngm@betapress.nl.

Kan ik een abonnement bestellen voor in het buitenland?

Ja, u kunt de tijdschriften ook in het buitenland laten bezorgen. Zo kunt u, ondanks dat u in het buitenland woont, toch uw tijdschrift uit Nederland blijven ontvangen. Bel met onze klantenservice via +31 (0)73 85 000 33 of stuur een e-mail naar service.media@blink.nl. Voor verzending naar het buitenland worden verzendkosten in rekening gebracht. Verzending naar België is echter gratis. U kunt voor een abonnement(en) in België bestellen per telefoon, e-mail of via de webshop.

Ik woon niet in Nederland. Hoe kan ik dan betalen?

Indien u een Nederlandse bankrekening heeft, dan kunt u betalen met iDeal of automatische incasso. Heeft u geen Nederlandse bankrekening, dan kunt u betalen door middel van overschrijving via een formulier dat u bij uw bestelling ontvangt. Voor deze betaalmethode worden € 1,50 administratiekosten per betaling in rekening gebracht.

Hoeveel verzendkosten betaal ik voor producten?

De verzendkosten voor producten bedragen:

 • € 1,95 voor een product dat door de brievenbus past
 • € 3,75 voor een pakket

Hoeveel verzendkosten betaal ik voor een abonnement?

U betaalt geen verzendkosten voor abonnementen binnen Nederland en België. Voor verzending buiten Nederland en België worden wel verzendkosten in rekening gebracht.

Hoe zorgt Blink ervoor dat haar websites veilig zijn voor mijn kind(eren)?

Blink stemt de opzet en de beveiliging van haar websites steeds precies af op de leeftijdsgroep waarvoor de website is bedoeld. Ook ergonomisch gezien zijn de websites zo opgezet dat kinderen niet vaak hoeven te klikken.

Hoe zet ik mijn huidige abonnement om in een ander abonnement?

U kunt het abonnement snel en kosteloos omzetten door contact op te nemen met onze klantenservice per telefoon: +31 (0)73 85 000 33 of per e-mail: service.media@blink.nl

Hoe zeg ik mijn abonnement op?

Opzeggen kan tot zes weken voor het einde van uw lopende abonnementsperiode. Na de eerste abonnementsperiode is het abonnement per maand opzegbaar.

Wilt u het abonnement beëindigen?

 • Schrijf naar Blink Media, t.a.v. afdeling Klantenservice, Postbus 380, 5201 AJ ‘s-Hertogenbosch
 • Stuur een e-mail naar service.media@blink.nl
 • Bel naar onze Klantenservice via +31 (0)73 85 000 33, maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur

Vermeld in uw brief of e-mail graag de naam van de abonnee, de volledige adresgegevens en bij voorkeur ook uw relatienummer.

Hoe gaat Blink om met haar prijsbeleid na verlaging BTW-tarief op digitale publicaties?

Per 1 januari is het BTW-tarief op digitale publicaties verlaagd van 21% naar 9%. Blink heeft besloten om het BTW-voordeel niet door te berekenen aan scholen, en daarnaast om geen inflatiecorrectie toe te passen op haar digitale licenties en ook niet op haar foliomateriaal.

De verklaring daarvoor is: Blink heeft als digitale uitgever sinds de verschijning van haar eerste lesmethode Groove.me, in 2012, acht jaar lang zelf het hoge BTW-tarief gefinancierd. Dit om concurrerende prijzen te kunnen bieden, vergelijkbaar met prijzen van andere uitgevers van folio-methodes voor de vakken waar Blink actief in is. Blink wil dat zoveel mogelijk scholen en kinderen toegang hebben tot vernieuwende lesmethodes. Als ze haar prijzen zou verhogen, zou Blink het voor scholen onmogelijk maken om deze methodes aan te schaffen.

Blink is verheugd dat per 1 januari 2020 het verschil in BTW-tarief op folio en digitale uitgaven is opgeheven. Want het hoge BTW-tarief op digitale publicaties hield een ongelijk speelveld in stand, en vormde een rem op de digitalisering en vernieuwing van de onderwijsmarkt.

Echter, de onderwijsmarkt kent prangende inhoudelijke uitdagingen: lerarentekort, gebrek aan leerlingmotivatie, ontlezing, toename van de kansenongelijkheid en de grote kloof tussen wetenschap en onderwijspraktijk. Leermiddelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze issues. Maar die problematiek oplossen vergt wel nieuwe investeringen. Niet alleen in technologie en digitale content maar ook in print, want scholen vragen om blended-leren oplossingen.

Blink gebruikt daarom de BTW-verlaging om op korte termijn een aantal extra verbeteringen door te voeren in haar technologie en lesaanbod. Zo wordt bijvoorbeeld de resultatenmodule van de lesomgeving op suggestie van leraren aangepast en en lanceert Blink een filmaanbod dat leidt tot versterking van woordenschat en kennis van de wereld. Deze nieuwe onderdelen kan Blink dankzij de BTW-verlaging beschikbaar maken voor dezelfde methodeprijzen zoals gehanteerd in 2019.

Hoe kan ik mijn product(en) terugsturen?

Neem contact op met onze klantenservice via e-mail: service.media@blink.nl of telefoon: +31 (0)73 85 000 33 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur). U kunt uw bestelling binnen 14 dagen terugsturen, indien het product onbeschadigd is en voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking. Een bestelling terugsturen is kosteloos.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Stuur een e-mail met uw oude en nieuwe adresgegevens naar service.media@blink.nl of bel met onze klantenservice via +31 (0)73 85 000 33.

Hoe betaal ik in de webshop?

U kunt kiezen uit twee betaalmethoden:

 1.  iDeal: met deze betaalmethode betaalt u direct via uw eigen bank door middel van internetbankieren.
 2. Automatische incasso: met deze betaalmethode machtigt u Blink om het abonnementsgeld van uw rekening af te schrijven. Let op: het vervolgtermijn van uw abonnement betaalt u altijd via automatische incasso.

Hoe bestel ik een abonnement?

U kunt bestellen via onze webshop of bellen met onze klantenservice via +31 (0)73 85 000 33.

Wat houdt de koppeling met ParnasSys in?

De ParnasSys koppeling zorgt er voor dat als er digitaal wordt getoetst de toetsresultaten van de leerlingen automatisch naar ParnasSys worden doorgestuurd. Deze worden dagelijks rond middernacht naar ParnasSys verzonden.

Kan ik de resultaten van toetsen en werkbladen ook terugvinden in het Momento Dashboard?

De toetsresultaten van de methodes van Blink zijn al gekoppeld aan het dashboard van Momento. De resultaten van de werkbladen zijn vanaf augustus 2018 ook gekoppeld. Hiervoor moet wel eerst de koppeling tussen Momento en de lesomgeving worden gemaakt.

Momento is een centraal dashboard waarin de toets-en werkbladresultaten van de kinderen overzichtelijk worden weergegeven. Lees meer over Momento op www.momento.nl.

We hebben een koppeling met ParnasSys, maar ik kan de toets niet terugvinden.

Als de koppeling met ParnasSys actief is en een toets door de leerling digitaal is ingeleverd, wordt het toetsresultaat ’s nachts automatisch doorgestuurd naar ParnasSys.

De toetsen voor Groove.me niveau 2 en 3, Blink Wereld- geïntegreerd en TopoMaster zijn in meerdere leerjaren inzetbaar, en komen daardoor onder leerjaar ‘0’ in ParnasSys binnen. Dit komt omdat een toets in ParnasSys maar één leerjaar toegekend krijgt.

De beheerder van ParnasSys op school kan de toets met de volgende stappen aan het juiste vak en leerjaar koppelen:

 • Ga in ParnasSys naar Beheer
 • Klik in het kader Toetsen en vakken op Methodetoetsen 
 • Zoek in het menu Methodetoetsen de toets op (in dit scherm kan erop naam, vak en leerjaar worden gezocht)
 • Klik op het pen-icoon onder Bewerken
 • In het blok Methodetoets bewerken kan bij Leerjaar het leerjaar worden aangepast
 • Bevestig de wijziging door op Toevoegen te klikken

Heb je de koppeling wel geactiveerd via het tabblad Beheer, maar zie je desondanks de ingeleverde toetsresultaten niet in ParnasSys verschijnen? Neem dan contact met ons op via de chatfunctie, 073-85 000 22 of onderwijssupport@blink.nl.

Hoe kan ik onze licentie uitbreiden of andere methodes proberen?

Van alle methodes waarvoor je geen licentie hebt, zijn gratis proeflessen beschikbaar. Wil je alle lessen zien van een methode? Vraag dan een proeflicentie aan op http://www.blink.nl/gratis-zichtzending. Daarmee krijg je gratis drie maanden volledige toegang tot één of meerdere methodes. Wil je direct een volledige licentie bestellen? Dat kan via https://bestellen.blink.nl/ of via de schoolleverancier.

Werkt leerlingomgeving Blink Start ook op Snappet en Chromebooks?

Ja, de digitale, interactieve werkbladen van alle methodes zijn ook bruikbaar op de meeste tablets van Snappet. Sommige Snappet-tablets hebben een schermresolutie die lager is dan 1024 x 768 pixels. Wij kunnen dan niet garanderen dat onze digitale werkbladen optimaal worden weergegeven.

Om op Snappet met onze methodes te kunnen werken, moet je in de browserinstellingen van Snappet de toegang tot het internet inschakelen. Neem voor meer informatie of ondersteuning contact op met Snappet.

Blink Start werkt ook op Chromebooks. Indien de meest recente versie van ChromeOS is geïnstalleerd, is de internetbrowser ook up to date.

Uiteraard dient bij het gebruik van Snappet-tablets en Chromebooks het schoolnetwerk te zijn ingericht op meerdere devices die gelijktijdig gebruik maken van het draadloze netwerk.

Kun je ook thuis gebruik maken van Blink Start?

Blink Start is een online applicatie en daarom op elke plek en elk device beschikbaar. Je kunt dus ook thuis op Blink Start inloggen en bij ingepland leerlingwerk komen.

Leerlingen kunnen thuis inloggen via de Basispoort-thuisinlog (als die is geactiveerd) of direct via de inlogpagina op start.blink.nl.

Meer informatie over de thuisinlog van Basispoort kun je opvragen bij de helpdesk van Basispoort. De inloggegevens voor leerlingen voor het direct inloggen vind je in Blink Studio in het scherm Beheer. Je gaat naar beheer door in de lesomgeving rechtsboven op je naam te klikken, en vervolgens op ‘beheer’.

Hoe werken de digitale werkbladen in Blink Start?

Op ieder moment, iedere plek en ieder device kan de leerling inloggen in leerlingomgeving Blink Start via start.blink.nl, Basispoort of het leerlingdashboard. Daar staan de digitale materialen en oefeningen klaar die de leerkracht heeft ingepland voor de leerling.

In Blink Start ziet de leerling bovenaan de tegels van methodes waarvoor werkbladen of toetsen zijn ingepland. Daaronder staan de meest recent ingeplande werkbladen en toetsen.  Als je op de tegel van een methode klikt, ga je naar alle werkbladen en toetsen van die methode die de leerkracht heeft ingepland.

Als de leerling een werkblad opent, kan deze rechtsboven de digibordles bekijken en via de knop ‘Docs’ extra bestanden openen, zoals ‘Words and Phrases’ en de ‘Songtext’ (Groove.me) en het ‘Bronnenblad’, ‘Leerblad’ en de ‘Plusopdrachten’ (Blink Wereld). In het midden van het scherm staan de verschillende opdrachten die horen bij dit werkblad. Een blauwe balk met een wit bolletje erachter is een opdracht. Een blauwe balk zonder wit bolletje is extra uitleg. Bij de werkbladen met gesloten of meerkeuze-vragen krijgt de leerling direct feedback op de gemaakte vragen. Open vragen worden door de leerkracht nagekeken.

Als de leerling alle opdrachten heeft ingevuld, klikt deze op de knop ‘Werkblad inleveren’ of ’Toets inleveren’. Als toch nog niet alle opdrachten zijn gemaakt, komt een melding in beeld om de leerling daar op te wijzen.

Waar vind ik de inloggegevens voor de leerlingen?

Als je geen gebruik maakt van de Basispoort-inlog voor leerlingen, kunnen leerlingen direct op Blink Start inloggen.

De inloggegevens voor de leerlingen vind je in Blink Studio in het scherm Beheer. Je gaat naar beheer door in de lesomgeving rechtsboven op je naam te klikken en vervolgens op ‘Beheer’. Per groep vind je een lijst met gebruikersnamen, wachtwoorden en de schoolcode. Het wachtwoord (drie woorden van één lettergreep) kunnen leerlingen zowel met als zonder spaties invoeren. Je kunt de lijst eventueel via de print-functie van je internetbrowser (Windows: Control-P; Mac: Command-P) afdrukken, of kopiëren en plakken in een tekstverwerker en vanuit de tekstverwerker afdrukken.

Ik zie geen groepen of niet de juiste groepen als ik digitaal leerlingenwerk wil inplannen of nakijken

Controleer of je als leerkracht gekoppeld bent aan de juiste groepen. Dat doe je door in Blink Studio rechtsboven in beeld op je naam te klikken, vervolgens voor Beheer te kiezen, en in het menu Beheer voor Groepen te kiezen.

Je kunt jezelf koppelen aan een groep door het vinkje voor de groepsnaam aan te klikken. Zodra je bent gekoppeld aan een groep, kun je digitaal leerlingenwerk inplannen en nakijken (soms moet je de pagina een keer verversen voordat de wijziging effect heeft.

Zie je in het menu Beheer / Groepen niet de juiste groepsnamen of leerlingen staan? Controleer dan of je bij de juiste school(locatie) bent ingelogd. Dat doe je door rechts boven in beeld op je naam te klikken. Je kunt hier ook de locatie wijzigen door op wijzig school/locatie te klikken.

Zijn er koppelingen met leerlingvolgsystemen?

Er kan een koppeling worden gemaakt tussen Basispoort en onze lesomgeving Blink Studio. Leerkrachten en leerlingen worden dan automatisch toegevoegd, en kunnen ook via Basispoort (of een gekoppelde netwerkomgeving zoals MOO, Skool, ZuluConnect, COOL, etc.) inloggen.
Via de Basispoortkoppeling kunnen er ook resultaten worden uitgewisseld met ParnasSys en Momento.
Lees meer informatie over hoe je de koppeling met Basispoort activeert.

Hoeveel kost het om een methode te bestellen?

De kosten zijn afhankelijk van de schoolgrootte en voor welke klassen je een licentie aanschaft. Daarnaast kun je volledig digitaal werken, zelf het foliomateriaal printen of het foliomateriaal bij ons of je schoolleverancier bestellen. Bekijk op de methodesites per methode de kosten:

Voor de methodes in het primair onderwijs kun je een prijsberekening op bestellen.blink.nl maken door het bestelformulier in te vullen (en uiteraard niet af te ronden wanneer je nog niet wenst te bestellen).

Kan ik proefmateriaal aanvragen?

Basisonderwijs:
Heb je onze proefthema’s geprobeerd en je wil je graag nog meer informatie over onze methodes? Vraag dan een gratis zichtzending aan van onze lesmethodes voor het basisonderwijs. In de zichtzending voor wereldoriëntatie zitten enkele voorbeeld-bronnenboeken, -werkboeken en -doeboekjes en methodewijzers. Voor Engels krijg je voorbeeld-werkboeken en de methodewijzer opgestuurd. Daarnaast krijg je drie maanden volledige toegang tot onze online lesomgeving. Zo kun je alles rustig bekijken en met je klas al een paar lessen doen.
Vraag de gratis zichtzending aan

Voortgezet onderwijs:

PLOT26:
Om een goed beeld van de methode te krijgen bekijk je in ieder geval de digitale leeromgeving. Als je niet volledig digitaal wilt werken, kun je ook werken met leerlingboeken. Zichtexemplaren van de leerlingboeken vraag je hier aan.

Wired:
Om een goed beeld van de methode te krijgen bekijk je de digitale leeromgeving in combinatie met het leerwerkboek. Je kunt een kijkje nemen in de digitale lesomgeving via de proeflessen of voor langere tijd toegang krijgen met een gratis pilotlicentie. Zichtexemplaren van het leerwerkboek vraag je hier aan.

SAGA:
Wil je een kijkje nemen in de digitale lesomgeving? Vul dan dit formulier in. We maken een docentaccount aan waarmee je twee weken lang het lesmateriaal van de Saga-modules in kunt zien.

Kan ik een presentatie op onze school aanvragen?

Ja, we komen graag op je school langs om jou en je team meer te vertellen over een of meerdere methodes van Blink. Neem daarvoor contact met ons op zodat we een afspraak kunnen plannen.

Is het mogelijk om volledig digitaal te werken met de lesmethodes?

Blink biedt als eerste educatieve uitgeverij methodes waarmee volledig digitaal gewerkt kan worden. De leermiddelen zijn geheel nieuw ontwikkeld, toegesneden op alle mogelijkheden die internet ons biedt en alle opties die de diverse devices tegenwoordig aan kunnen.

Digitaal werken in het basisonderwijs

Volledig digitaal werken in het basisonderwijs betekent dat leerlingen opdrachten en toetsen digitaal kunnen maken. Dit kan op tablet, laptop of pc. Als leerkracht kun je lesmateriaal klaar zetten per groep of per leerling. Nakijken gaat bij alle meerkeuzevragen volledig automatisch. In een aantal lessen van wereldoriëntatie zitten onderzoekjes of proefjes waarbij naast het digitale materiaal gebruik wordt gemaakt van fysieke materialen zoals knutselpapier, potloden, observatiebladen of andere benodigdheden om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit staat altijd in de lesvoorbereiding aangegeven.

Digitaal werken in het voortgezet onderwijs
PLOT26 voor Nederlands is een digitale methode. Alle verwerking is digitaal mogelijk inclusief oefenen en herhalen van grammatica/spelling/werkwoordspelling. Leerlingen kunnen werken op hun eigen tablet of laptop.
De methode Wired voor Engels is ontwikkeld als interactieve methode met een digitale lesomgeving als uitgangspunt. Wanneer je niet volledig digitaal wilt werken kun je kiezen voor het leerwerkboek.

Hoe weet ik of mijn browser up-to-date is?

Je kunt controleren of je browser up-to-date is via de site http://www.whatbrowser.org/.

Wat zijn de systeemeisen voor de lesmethodes?

De leerkrachtomgeving van Blink werkt op alle gangbare digitale schoolborden en overige devices met een up-to-date browser en recent besturingssysteem.
De leerlingomgeving van Blink werkt op alle gangbare computers, laptops, tablets en chromebooks met een up-to-date browser en recent besturingssysteem.
Voor het gebruik van de digibordlessen en de digitale werkbladen is een internetverbinding vereist.

Besturingssysteem
PC/laptop: Windows 8.1 of hoger
Mac/Macbook: macOS Sierra (10.12) of hoger
iPad: iPadOS/iOS 12.4 of hoger
Android tablet: Android 8.0 of hoger
Chromebook: ChromeOS – laatste 3 versies

Browser
Google Chrome: laatste 3 versies (alle typen devices)
Microsoft Edge: laatste 3 versies (alle typen devices)
Mozilla Firefox: laatste 3 versies (alle typen devices)
Apple Safari: versie 12.1 of hoger*
* wij ondersteunen Safari alleen voor iPads. De versie van Safari is gekoppeld aan iOS/iPadOS. Op iPads kan ook Chrome, Edge of Firefox worden gebruikt

Je kunt controleren of je browser up-to-date is via de site http://www.whatbrowser.org/.

Schermresolutie
Leerlingomgeving: Minimaal 1024×768 pixels; Optimaal bij 1280×768 of 1920×1080 pixels (HD)
Leerkrachtomgeving: Minimaal 1280×768 pixels; Optimaal bij 1920×1080 pixels (HD)

Netwerk en Internetverbinding
Wij adviseren een snelle (zakelijke) internetverbinding op maat, afhankelijk van het gebruik op school.
Indien mogelijk adviseren we digiborden en vaste PC’s via een bedrade (LAN) verbinding aan te sluiten op het netwerk.
Als er op school met het digitale leerlingmateriaal wordt gewerkt, moet het (draadloze) netwerk hierop zijn ingericht. De ICT/netwerkleverancier kan hierover adviseren.

Overige systeemeisen

 • Het device moet geluid kunnen afspelen
 • Voor het openen van PDF-bestanden in de lesomgeving is een PDF-reader zoals Adobe Reader vereist
 • Voor het openen/bewerken van documenten (.doc/.docx) in de lesomgeving is een tekstverwerker vereist
 • Voor sommige boeken (.ePub) in Plotify voor PLOT26 is een programma vereist dat ePub-bestanden kan openen (ePub-reader)
 • Voor de beste ervaring met de digibordlessen adviseren wij een scherm met aanraakfunctionaliteit, maar de digibordlessen kunnen ook met een muis, toetsenbord of presenter worden bediend

Hoe lang loopt de licentie op een lesmethode?

De methodes gaan uit van jaarlicenties. Dat betekent dat je als school jaarlijks opnieuw betaalt. Je kunt de licentie op elk moment laten starten, ook midden in het schooljaar als dat gewenst is.
Wanneer je als school de licentie niet wilt verlengen, moet je dit uiterlijk 30 dagen voor de nieuwe betaaldatum schriftelijk of per e-mail laten weten.

Hoeveel uur ben je per week bezig met Blink Lezen?

Er zijn vijf thema’s per jaar. Met een thema ben je 6-8 weken bezig. De thema’s geef je telkens in een blok tussen de vakanties. Met thema 1 start je bijvoorbeeld na de zomervakantie en je rondt het thema af voor de herfstvakantie. Met thema 2 start je vervolgens na de herfstvakantie en je rondt het af voor de kerstvakantie.

Blink Lezen gaat uit van dagelijks ongeveer een half uur zelfstandig lezen. Per thema bieden we hiervoor één leesclubboek dat alle leerlingen krijgen. Daarna kunnen kinderen een boek (fictie of non-fictie) lezen dat binnen het thema past of iets dat ze zelf graag lezen. Wij maken boekenlijsten met adviezen voor boeken en verwerken tips voor het kiezen van een boek dat bij je past in het lesmateriaal. De kinderen houden hun leeservaringen bij in een leesdagboek.

Per week geef je een les wereldlezen. Je kunt ervoor kiezen om de les in één keer te geven, of op te splitsen in twee lessen. In totaal ben je hier ongeveer 60 minuten per week mee bezig.

1 of 2 keer per week geef je een ‘minicollege’ van ongeveer 15 minuten. Bijvoorbeeld over graphic novels  (minicolleges over ‘echte leesonderwerpen’) of hoe je beoordeelt of een tekst betrouwbaar is (minicolleges meer gericht op vaardigheden).

Tot slot is ook voorlezen onderdeel van Blink Lezen. Per thema is er een bijpassend voorleesboek gekozen, waar op het digibord achtergrond-info of korte activiteiten of vragen bij worden gegeven om het boek nog meer te laten leven. Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf een boek kiezen dat je graag voorleest.

Sluit Blink Lezen aan op de Cito-toets?

Uiteraard houden we rekening met de verschillende soorten toetsen die scholen nu gebruiken voor lezen, waaronder de Cito-toets. We zullen in het lesmateriaal en/of de handleiding duidelijk aangeven hoe dit bij Blink Lezen in elkaar zit.

Sluit Blink Lezen aan op Blink Wereld?

Iedere school kan met Blink Lezen werken, ongeacht de methode die je voor wereldoriëntatie hebt. Het werkt versterkend als je de thema’s van Blink Lezen waar mogelijk laat aansluiten bij je thema’s voor wereldoriëntatie. Het thema Oorlogsgeheimen (het voorbeeld-thema uit het filmpje) sluit bijvoorbeeld goed aan bij een geschiedenis-thema over de tweede wereldoorlog.
We ontwikkelen de thema’s van Blink Lezen zo, dat ze 1-op-1 aansluiten op de thema’s van Blink Wereld – geïntegreerd (eveneens vijf thema’s per jaar, meestal van vakantie tot vakantie ingepland). Het voorbeeld-thema Oorlogsgeheimen doe je dan als je bij Blink Wereld – geïntegreerd met het thema Oorlog en Vrede bezig bent.

Daarnaast maken we een schema waarin we aangeven welke thema’s van Blink Wereld – vakgericht aansluiten bij de thema’s van Blink Lezen.

Voor de scholen die niet met Blink Wereld werken maken we een overzicht bij welke soort onderwerpen van wereldoriëntatie de Leesthema’s aansluiten.

Hoe houdt Blink Lezen rekening met niveauverschillen in een klas?

We houden uiteraard rekening met niveauverschillen in een klas en ook met leerlingen die dyslexie hebben.

Het uitgangspunt van Blink Lezen is het aanbieden van ‘rijke teksten’, voor ieder kind. Dat betekent dat ieder kind evenveel tijd en kans heeft om echt verder te komen. Dus meestal zijn er geen teksten op verschillende niveaus en delen we kinderen niet bij voorbaat in op niveaus. Uit onderzoek is gebleken dat de kinderen in het laagste niveau-groepje op die manier juist met veel minder nieuwe woorden in aanraking komen. Het is effectiever om hen veel in aanraking te laten komen met rijke taal in plaats van veel door te oefenen met een beperkte set aan voor hen lastige woorden. Het los lezen van woordrijen (zonder context, met focus op leesproblemen) is dan ook niet de meest zinvolle besteding van de beschikbare tijd. Datzelfde geldt voor het snellezen daarvan.

Dat betekent dat er in Blink Lezen op een andere manier omgegaan wordt met niveauverschillen. Namelijk door effectieve ondersteuning, bijvoorbeeld door veel samen te lezen (voor-koor-door lezen) en door andere vormen van ‘scaffolding’.

Daarnaast bieden we van sommige teksten en boeken ook geluidsfragmenten of audioboeken aan. De kinderen kunnen dan naar een tekst of boek luisteren terwijl ze meelezen.

Hoe wordt er getoetst bij Blink Lezen?

We zijn momenteel met verschillende toetsingspartijen aan het onderzoeken hoe we het beste de voortgang van kinderen kunnen bijhouden in Blink Lezen. Het heeft onze voorkeur dat je als leerkracht op elk moment inzicht hebt in hoe een leerling leest, niet alleen tijdens toetsingsmomenten.

Hoe komen technisch en begrijpend lezen aan bod?

Technisch lezen en begrijpend lezen is bij Blink Lezen geïntegreerd. Dat betekent dat bijvoorbeeld in een les Wereldlezen beide vormen van lezen aan bod kunnen komen. Hierdoor is niet heel specifiek aan te wijzen waar technisch (of begrijpend) lezen aan bod komt. Dit is ook bewust; uit onderzoek blijkt dat dit verschil in lezen verwarrend is voor leerlingen en niet bijdraagt aan het beter en meer gemotiveerder lezen.

Waarbij in groep 4 het zwaartepunt meer ligt op technisch lezen (vlot en vloeiend lezen – maar wel  met aandacht voor de inhoud van de tekst en begrijpen waar het over gaat), ligt in groep 7/8 het zwaartepunt op begrijpend lezen (waarbij het vlot en vloeiend lezen aan bod blijft komen om het te ‘onderhouden’).

Komen er trainingen bij Blink Lezen?

We hebben gemerkt dat de scholen waarmee we over lezen hebben gepraat en die de afgelopen periode een thema als pilot hebben gedaan, behoefte hebben aan trainingen over lezen in het basisonderwijs. Tijdens het proeftraject vanaf januari onderzoeken we verder aan wat voor soort training(en) er behoefte is. We verwachten dat we net als bij Blink Wereld samen met een aantal onderwijsadviesbureaus trainingen gaan verzorgen.

Hoeveel gaat Blink Lezen kosten?

Om te beginnen: de prijzen liggen nog niet vast. Dit maken we in januari definitief.

Een belangrijk onderdeel van het pakket van Blink Lezen zijn de vijf leesboeken – een boek per thema- die elke leerling jaarlijks ontvangt. Deze vijf leesboeken mogen de leerlingen houden! We zijn momenteel met de grote kinderboekenuitgeverijen van Nederland in overleg om hier afspraken over te maken.
Naast een leesboek per thema is er een tekst-werkboekje per thema met daarin de teksten en bijbehorende opdrachten die bij de lessen horen.
Tot slot is er een digitale licentie bij Blink Lezen. Via deze digitale licentie heb je toegang tot het lesmateriaal bij de thema’s van Blink Lezen, inclusief het materiaal op het digibord en de extra ‘leesbronnen’ in de omgeving van de leerling.
We verwachten nu dat de digitale licentie in combinatie met de leesboeken en de tekst-werkboekjes rond de € 29,50 per leerling per jaar gaat kosten.
Aanvullend is er nog lesmateriaal dat je er los bij kunt bestellen:

 • Bij elk thema van Blink Lezen hoort een voorleesboek. Dit voorleesboek kun je bij ons bestellen, maar natuurlijk ook zelf bij de bieb halen als je dat wilt. Of misschien heb jij als leerkracht een ander boek dat je heel graag wilt voorlezen dat past binnen het thema, dan bestel of leen je dat boek. De kosten van een voorleesboek zijn vergelijkbaar met de prijs van een boek in de winkel.
 • Extra boekenpakketten per thema, van ongeveer 30 boeken per pakket. Deze pakketten bestaan uit fictie- en non-fictieboeken. De kinderen kunnen deze boeken lezen nadat ze hun leesclubboek uit hebben.

Wat is de planning van het proeftraject?

Veel scholen hebben zich aangemeld voor het proeftraject. We hebben daarom besloten twee trajecten te plannen.

Traject 1

De drie online startbijeenkomsten zijn inmiddels geweest. Direct na de kerstvakantie starten de proefscholen met het geven van de thema’s van Blink Lezen. Er is een thema voor groep 4, voor groep 5/6 en voor groep 7/8. Met een thema ben je 6 tot 8 weken bezig. Zowel tijdens als na het geven van het thema van Blink Lezen halen wij feedback op bij de leerkracht (en soms ook leerlingen).

Traject 2:

De startbijeenkomsten vinden plaats op 27 januari, 3 februari en 10 februari. Tijdens de startbijeenkomst geven we uitleg over Blink Lezen en specifiek de thema’s die we samen met de 50 scholen gaan co-creëren. Direct na de voorjaarsvakantie starten de proefscholen van het tweede traject met het geven van thema’s van Blink Lezen. Ook in dit traject is er een thema voor groep 4, voor groep 5/6 en voor groep 7/8.

Zijn er kosten verbonden aan het proeftraject?

Het proeftraject brengt geen kosten met zich mee. De tekst-werkboekjes zijn in de periode van het proeftraject echter nog niet gedrukt, omdat we in het materiaal nog wijzigingen kunnen doorvoeren als uit het traject blijkt dat dit nodig is. De tekst-werkbladen zul je daarom zelf moeten afdrukken. De leesboeken voor de leerlingen stelt Blink gratis beschikbaar en die mogen de kinderen houden.

Ontdek de wereld.