Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens Blink

Blink biedt verschillende producten en diensten aan, zowel voor het onderwijs als de thuismarkt, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Denk hierbij aan tijdschriften, lesmethodes en app’s. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u (ouders, leerlingen en scholen) duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.
Per 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen. De informatie en documenten op deze pagina en haar subpagina’s, en de verwerking van persoonsgegevens door Blink voldoen aan de richtlijnen van de AVG.

Meldpunt data-incidenten

Wil je (een vermoeden van) een beveiligings- of data-incident in een van de producten van Blink aan ons melden? Gebruik dan de knop hieronder, en we nemen het in onderzoek.

Ontdek de wereld.