Differentiatie

Elke leerling een eigen uitdaging

Geen leerling is hetzelfde. De een pikt dingen snel op, de ander heeft meer tijd nodig. Sommige leerlingen willen veel oefenen, andere willen direct met creatieve dingen aan de slag. Hoe zorg je er als docent voor dat elke leerling aangehaakt blijft en geprikkeld wordt om beter te worden? Blink Engels biedt verschillende manieren op optimaal te differentiëren in je klas en iedere leerling uit te dagen op het eigen niveau.

Differentiatie betekent bij Blink echter niet dat de leerling een individuele leerroute volgt op eigen tempo en niveau. Het betekent juist ook vaak een gezamenlijk startpunt of samen aan de slag.

Vijf uitgangspunten van differentiatie

Bij Blink Engels heeft differentiatie een natuurlijke plaats in het leerproces. Dit zijn de vijf uitgangspunten:

1. Authentieke input

De authentieke input zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd en betrokken zijn. Ze worden niet geremd door de taalbarrière, maar willen begrijpen wat er gebeurt. Het gemiddelde niveau van de input ligt hoger dan bij andere methodes. Maar door leerlingen vooraf belangrijke woorden te laten leren en waar nodig ondersteunend (beeld)materiaal aan te bieden is de input toch heel toegankelijk. De rijke talige contexten zorgen voor het beste leerresultaat voor iedere leerling.

2. Nadruk op spreekvaardigheid en interactie

Spreken is een belangrijk onderdeel van de methode. Met name in de eerste drie klassikale digibordlessen speelt Engels spreken een belangrijke rol. Veel vragen en opdrachten sturen aan op interactie en spreken in de klas. Bij spreken ontstaat een natuurlijke manier van differentiatie. Leerlingen doen dit op het eigen niveau. Spreken is bij uitstek een vaardigheid waarbij de docent onmisbaar is: met directe, individuele feedback aan leerlingen zorg jij voor maatwerk en differentiatie.

3. Taakgericht onderwijs

De taaltaken in de methode hebben een open karakter. Er zijn minimum eisen waar de taak aan moet voldoen, maar er zijn geen (kwaliteits)beperkingen. Leerlingen kunnen hier dus op eigen niveau mee aan de slag en hun eigen (creatieve) grenzen opzoeken.

4. Digitaal differentiatiegemak

Als docent krijg je toegang tot het materiaal van alle niveaus. In de planningstool in de lesomgeving kun je gemakkelijk de opdrachten op het gewenste niveau klaarzetten voor je individuele leerlingen.

5. Geen hokjes maar gezamenlijk aan de slag

Blink Engels stopt leerlingen minder in algemene niveauhokjes, maar gaat uit van samen Engels leren in de klas. De kracht van de gezamenlijke start van Blink Engels is dat leerlingen samen aan de slag gaan. De iets minder taalvaardige leerlingen worden meegetrokken door de andere leerlingen en jou als docent. De taalvaardigere leerlingen worden op hun beurt voldoende uitgedaagd.

Hoe werkt dat in de praktijk?

  • Je krijgt de beschikking over het materiaal van alle niveaus binnen een leerjaar. De opzet van Blink Engels maakt het mogelijk om binnen één klas samen te werken aan dezelfde topic en dezelfde taak en toch op maat te differentiëren.
  • De taaltaken zijn zo opgezet dat iedere leerling op eigen niveau kan werken en uitgedaagd wordt. Zo werken alle leerlingen in de topic JFK aan een FBI-report, maar zijn de stappen en eisen voor bk-niveau eenvoudiger dan op gt-niveau. En zijn de bronnen en opdrachten op hv-niveau uitdagender.
  • De strategielessen lezen en luisteren zijn gerubriceerd naar ERK-niveaus en kun je per leerling inplannen op het gewenste niveau
  • De adaptieve grammar app past zich aan aan het individuele niveau van de leerling.

Alle materialen en alle niveaus staan ter beschikking en kun je vanuit jouw eigen dashboard voor iedere leerling op het passende niveau inplannen.

 

Ontdek de wereld.