Relevante taaltaken

Task-based learning speelt een belangrijke rol in Blink Engels. Maar wat is task-based learning en wat zijn goede taaltaken?

Bij task-based learning (TBL) draait het om betekenisvolle communicatie. Geen losse regels, zinnen en woorden, maar taal die leerlingen direct kunnen gebruiken. Op school en in hun eigen leven. Centraal in TBL staat de taaltaak. Een opdracht die leerlingen motiveert om met de taal aan de slag te gaan. De opdracht is verbonden met de realiteit waarin ze leven. En daarom geloofwaardig en relevant. Leerlingen voeren de taak niet (alleen) uit ‘omdat het moet’ maar ook omdat ze zich er persoonlijk bij betrokken voelen. Het eindproduct sluit altijd aan bij de wereld buiten school.

Taaltaken beginnen met een duik in hun wereld

Gesprekken met leerlingen over wat hen bezighoudt. Over muziek, YouTube, boeken en verhalen, films en tv-series. Daarmee begint bij Blink Engels de ontwikkeling van nieuwe taaltaken. Vervolgens zoeken we samen met die leerlingen en hun docenten naar bronnen en creeren we relevante taken. Pas als zij echt enthousiast zijn, gaan we ermee verder. En pas wanneer het materiaal met de docenten besproken is en in de klas is getest, maken we het definitief.

Taaltaken waarmee leerlingen aan de slag willen

  • Het maken van een storyboard. Topic Big Game (leerjaar 1)
  • Het maken van een eigen gamewereld. Topic Game Worlds (leerjaar 2)
  • Het organiseren van een eigen protest. Topic Raise your Voice (leerjaar 3)

Hoe ziet TBL in Blink Engels eruit?

Relevante taaltaken in Blink Engels - TBL

Pre-task

Samen zin krijgen om aan de slag te gaan

Drie klassikale digibordlessen raken en motiveren jouw leerlingen direct aan het begin van de periode. Leerlingen en docent kijken bijvoorbeeld samen een impactvolle film of lezen een spannend verhaal. Hierdoor krijgen de lessen betekenis en door de beleving krijgen ze zin om aan de slag te gaan. In deze lessen wordt de taaltaak geïntroduceerd en vertel je leerlingen aan welke criteria die taak moet voldoen.

Na de introductielessen gaan je leerlingen twee lessen zelf aan de slag. In hun eigen tempo met zowel specifieke, op de taak gerichte digitale oefeningen als met oefeningen in een adaptieve grammar app. Hiermee verbeteren leerlingen hun taalvaardigheden en krijgen ze het vertrouwen dat ze de taak met succes kunnen uitvoeren.

Task

Elke leerling werkt aan zijn eigen succeservaring

Daarna werken de leerlingen aan de taak zelf. De opzet is voor iedereen gelijk, maar er is voldoende ruimte om zelfstandig te werken. Elke leerling kan naar eigen vermogen presteren. En kan zijn of haar creativiteit tonen.

Review

Zelf ontdekken wat beter kan

Leerlingen reflecteren zelf op de kwaliteit van hun werk. Met een checklist en met behulp van een rubric. Ook krijgen ze inzicht hoe ze hun taalproduct kunnen verbeteren.

Iedere taaltaak heeft een eigen rubric. Deze rubric bestaat uit een lijst met criteria waaraan de taaltaak moet voldoen. De rubric richt zich op het proces en geeft leerlingen inzicht in de criteria die van belang zijn voor het voltooien van de taak. Jij bepaalt of je zelf de taak beoordeelt of dat je de leerlingen hun eigen taak of die van een klasgenoot laat beoordelen. Je laat je leerlingen zien hoe je gerichte feedback geeft. Door tussentijds te evalueren, meet je samen met de leerlingen wat ze kennen en kunnen. Zo ontdekken ze zelf wat ze nog moeten leren moet om hun leerdoel te halen.

Ontdek de wereld.