Stappenplan aanvragen verwerkersovereenkomst

In de verwerkersovereenkomst van Blink wordt tussen onderwijsinstellingen en Blink vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen. Blink hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’. Stichtingen en schoolbesturen kunnen deze gebruiken om een verwerkersovereenkomst af te sluiten. De Verwerkersovereenkomst vormt tevens een onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Wanneer je een verwerkersovereenkomst met ons wilt afsluiten, kun je gebruik maken van onderstaand stappenplan:

1. Vul je de gegevens in in onderstaand formulier
Deze gegevens worden alleen gebruikt om de verwerkersovereenkomst met de juiste gegevens in te vullen. Je ontvangt van ons op het opgegeven e-mailadres een verwerkersovereenkomst op naam van de stichting of school.

2. Print de verwerkersovereenkomst (incl. Bijlage 1, 2 en indien van toepassing 3)

3. Jouw vertegenwoordiger (zijnde het bevoegd gezag):

  • zet op iedere pagina een paraaf
  • vult de datum in
  • tekent de verwerkersovereenkomst

4. Scan de verwerkersovereenkomst en stuur deze naar privacy@blink.nl

Rechtsvorm onderwijsinstelling*
Als je een overeenkomst op stichtingsniveau afsluit, voer dan hier een scholenlijst (incl. BRIN/vestigingsnr) in:

We verwerken je gegevens zoals beschreven in onze Privacyverklaring.

Ontdek de wereld.