Zoeken

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens leerlingen voortgezet onderwijs

Welkom bij Blink Educatie (hierna: “Blink”). Blink is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het voortgezet onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Blink bij het gebruik van digitale leermiddelen in het voortgezet onderwijs.

De school en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Met digitale leermiddelen kunnen leerlingen zich via de computer of tablet bepaalde lesstof eigen maken.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Blink dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van hun leerlingen aan ons verstrekken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen.

Blink heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 4.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Blink is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Blink altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Blink is lid van de brancheorganisatie voor aanbieders van Media voor Educatie, Vak en Wetenschap (MEVW), en op hun website staat meer informatie over het genoemde Privacyconvenant. Zie https://www.mevw.nl/privacy.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Blink wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs. Blink hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 4.0’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 4.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Dienst Verwerkersovereenkomsten van Kennisnet

Blink maakt voor het proces van afsluiten van de verwerkersovereenkomsten gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomsten van Kennisnet. In de Dienst Verwerkersovereenkomsten is in één oogopslag te zien welke verwerkersovereenkomsten het schoolbestuur nog moet ondertekenen. Zo wordt eenvoudig voldaan aan de AVG-verplichting als het gaat om het gebruik van persoonsgegevens door leveranciers.

Na ontvangst van een bestelling zet Blink de verwerkersovereenkomst klaar voor het schoolbestuur van de bestellende school. Dan wordt een melding verstuurd naar de contactpersoon van het bestuur, zoals dat in RIO geregistreerd staat onder ‘contactgegevens onderwijsbestuur’. De verwerkersovereenkomst is vervolgens in de Dienst Verwerkersovereenkomsten te bekijken en ondertekenen, door daar in te loggen met een eHerkenningsmiddel. Hoe u eHerkenning aanvraagt en inricht, leest u op Kennisnet.nl.

Meer informatie over de Dienst Verwerkersovereenkomsten, en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden, vindt u op www.kennisnet.nl.

Downloaden ter inzage

Hier kunt u onze Verwerkersovereenkomst voor het Voortgezet Onderwijs downloaden ter inzage. Het exemplaar ter ondertekening wordt aangeboden via de Dienst Verwerkersovereenkomsten.

In onze Bijlage 1 (Privacy bijsluiter) leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt. Bijlage 2 (Beveiligingsbijlage) bevat de genomen beveiligingsmaatregelen.

Vragen met betrekking tot privacy, de verwerkersovereenkomst en bijlages kunnen gestuurd worden naar privacy@blink.nl

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 4.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2023.

Ontdek de kracht van beter leren.
Blink maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen