Vaardigheden in samenhang

Omdat je de ene vaardigheid nodig hebt om beter te worden in een andere.

In Blink Nederlands worden de verschillende vaardigheden die horen bij het vak Nederlands niet ‘los’ aangeboden. In de lessenseries bij de verhalen komen de vaardigheden lezen, schrijven, spreken, kijken en luisteren en het onderdeel spelling geïntegreerd aan bod binnen de context van het verhaal en vloeien alle taalactiviteiten logisch uit elkaar voort.

In de lessenseries over een vaardigheid ligt de focus weliswaar op één vaardigheid, maar kun je je leerlingen ook laten zien dat je de ene vaardigheid nodig hebt om beter te worden in een andere vaardigheid. Leerlingen zien en ervaren dat de losse vaardigheden niet op zichzelf staan, maar elkaar juist kunnen versterken.

Ontdek de wereld.