Leesvaardigheid

Lezen om de wereld en jezelf te ontdekken

Het lezen, begrijpen en interpreteren van teksten gaat over veel meer dan alleen leesvaardigheid. Met Blink Nederlands ontdekken jouw leerlingen boeiende verhalen, die hen echt raken, waardoor ze verder willen lezen.

De doorlopende leerlijn lezen van Blink Nederlands (zowel onderbouw als bovenbouw) is gebouwd op de principes van Het nieuwe lezen, de door Blink ontwikkelde aanpak om het probleem van ontlezing onder jongeren op te lossen.

De uitgangspunten van Het nieuwe lezen zijn:

  1. Leerlingen inspireren om elke dag een half uur te lezen
  2. Leerlingen actief bezig laten zijn met wat ze lezen
  3. Een rijk en gevarieerd leesaanbod aanbieden met vrije keus voor leerlingen
  4. Een langere periode lezen over thema’s die aansprekend zijn
  5. Lezen en andere vaardigheden komen voor in natuurlijke samenhang

Kijk voor meer informatie op:

Ontdek de wereld.