Zoeken

Updates Blink Lezen

Bij Blink Lezen actualiseren we het lesmateriaal jaarlijks. Aan de hand van veranderingen in de wereld, feedback van leerkrachten en vragen en opmerkingen uit de markt actualiseren we het lesmateriaal doorlopend. Daarnaast voegen we regelmatig nieuwe thema’s of informatie toe aan onze lessen.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen en updates.

Kinderboekenweek Special

Elke jaar brengt Blink de actualiteit jouw klas in met lesspecials. Deze specials sluiten aan bij zowel Blink Wereld als Blink Lezen. De volgende special is beschikbaar in de lesomgeving:

  • Kinderboekenweek. Een special aansluitend bij het thema ‘Bij mij thuis’ van de Kinderboekenweek 2023 –  In deze les leren de kinderen dat ’thuis’ voor iedereen iets anders betekent. Ze lezen fragmenten uit bekende kinderboeken en ontdekken allerlei thuissituaties. Daarna tekenen ze hun eigen thuis, of droomthuis.

Leerpakketten gereed

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn alle leerpakketten gereed.

We ronden in schooljaar 2023-2024 de laatste thema’s van groep 7/8A af; deze thema’s zitten in pakket 7/8A en zitten in de combinatiepakketten 6/7/8 jaar 1 en 6/7/8 jaar 3. De boeken van deze thema’s worden nageleverd.

  • Thema 3a ‘Op de vlucht’ komt 15 december live te staan in Blink Studio.
  • Thema 4a verschijnt in februari. Als je werkt met pakket a ga je na de voorjaarsvakantie met je klas aan de slag met het thema.

Wijzigingen minicolleges

Schooljaar: 2023-2024 + 2024-2025

Het doorvoeren van kleine wijzigingen in de minicolleges groep 5-8, zoals:

  • Aan de afsluitende vraag ‘wat wil je onthouden’ worden concrete suggesties toegevoegd, omdat we van leerkrachten hoorden dat het voor kinderen lastig was om hier iets te noteren. Dat zal vanaf augustus 2023 zichtbaar zijn op het digibord.
  • Er komen bij alle mini-colleges voorbeeldantwoorden in het antwoordenboekje.
  • De lesdoelen worden aangescherpt. Niet alleen wat ze ontdekken, maar ook hoe ze dat gaan doen wordt toegevoegd. Hierdoor komt beter naar voren om welke vaardigheid het draait in het mini-college. Dit wordt vanaf augustus 2023 zichtbaar op het digibord en vanaf schooljaar 2024-2025 ook aangepast in het leesdossier en daarmee zichtbaar voor leerlingen.

Extra vragen bij Wereldlezen en Leesclub

Schooljaar: 2023-2024

Bij de lessen Wereldlezen en bij de Leesclub voegen we in de lesvoorbereiding extra vragen toe op woord- zin- of alinea/tekst niveau (conform de indeling van vragen in ‘Oefen voor de toets’). Op die manier kun je na de oefentoets begrijpend lezen (en uiteraard ook voor of na een LVS-toets) voor de soort vragen die leerlingen nog lastig vinden extra aandacht hebben in de klas.

‘Leestips’ in de lesomgeving

Schooljaar: 2023-2024 + 2024-2025

De lesstroken ‘Kies jouw boek!’ en ‘Wat hebben we gelezen’ verdwijnen uit de themastructuur in Blink Studio. In plaats daarvan plaatsen we gedurende schooljaar 2023-2024 ‘leestips’. Daar komen tips voor boeken en boekpromotie bij het betreffende thema en voor activiteiten bij de keuzeboeken om samen met de klas in de Leesclub te doen.

Aanpassing thema Familiedrama’s

Schooljaar: 2023-2024

Aanpassen van het thema Familiedrama’s in groep 7/8 pakket B. Naar aanleiding van feedback van leerkrachten aan het begin van dit schooljaar hebben we een aantal teksten aangepast en dit wordt doorgevoerd in al het materiaal en in de leesdossiers vanaf schooljaar 2023-2024.

Leesclubboek Man op de maan wordt vervangen

Schooljaar: 2023-2024 + 2024-2025

Het leesclubboek Man op de maan van het thema Ontdekkers (thema 3) van groep 4 wordt als te makkelijk ervaren. Dit boek gaan we vervangen voor schooljaar 2024-2025. Dat kan helaas niet eerder, omdat dit boek al in januari dit jaar gedrukt moest worden om op tijd in de pakketten voor 2023-2024 leverbaar te zijn. Als tijdelijke oplossing voor 2023-2024 bieden we daarom extra leesteksten die je zelf kunt printen en waarmee de Leesclub verder ingevuld kan worden.

Vervanging filmles Het paard van Sinterklaas

Schooljaar: 2023-2024

De filmles Het paard van Sinterklaas in het thema Hollands Glorie (groep 5/6 pakket A) wordt vervangen door de filmles Minoes, naar het boek van Annie MG Schmidt dat bij dit thema hoort. Een deel van de leerkrachten gaf aan te zoeken naar aanknopingspunten om het boek meer te laten leven bij de leerlingen en deze filmles kan daaraan bijdragen.

Andere digitale oplossing voor thema Online wereld

Schooljaar: 2023-2024

In het thema Online wereld van groep 5/6 pakket B wordt de les ‘Saroos digitale zoektocht’ aangepast. Van leerkrachten kregen we terug dat de kinderen “verdwaalden” op Google Maps. Ook is deze site op sommige scholen geblokkeerd. We gaan een andere digitale oplossing zoeken die kinderen toch het Google Maps gevoel geeft, maar die wat gestuurder en makkelijker te navigeren is.

Rubric leesvaardigheid

Schooljaar: 2023-2024

Van de ‘Rubric leesvaardigheid’ (te vinden onder de knop Overkoepelende documenten in Blink Studio, bovenin het overzicht met alle thema’s van een pakket) wordt ook een digitale, invulbare Word-versie gemaakt.

Themaplein stopt met huurpakketten

Schooljaar: 2023-2024

Blink Lezen werkt samen met Themaplein van Schoolsupport. Themaplein stelt voor ieder thema van Blink Lezen een divers en volledig boekenpakket samen. Vanaf schooljaar 2023-2024 is het bij Themaplein van Schoolsupport niet meer mogelijk om boekenpakketten te huren.

Wel is het mogelijk om boekenpakketten of losse boeken te kopen via Schoolsupport of je kunt in samenwerking met je bibliotheek boeken in de klas halen. De bibliotheek kan zelf bekijken wat zij aan boeken rond het thema in huis hebben. Daarbij kun je hen ter inspiratie de door Themaplein samengestelde boekenlijst sturen. De Themaplein boekenlijst vind je in de lesomgeving bij ieder thema onder Documenten.

Startvideo

Schooljaar: 2022-2023

Vanaf komend schooljaar begint elk thema met een startvideo voor de leerkracht. In deze video vertellen we je hoe het thema is opgebouwd, wat de kinderen gaan lezen en welke lessen je gaat doen. Een korte thema-voorbereiding dus!

Leesclubboek De Vuurvogel

Schooljaar: 2022-2023

Het leesclubboek De Vuurvogel bij het tweede thema voor groep 4 ‘Verhalenvertellers’ werd als te moeilijk ervaren. Dit kwam met name doordat er te veel lastige en lange woorden in voorkwamen. Wij hebben contact opgenomen met uitgeverij Volt en in overleg met de schrijver van het boek (Bette Westera) is de tekst vereenvoudigd. Het leerpakket voor groep 4 bevat nu een vernieuwde, vereenvoudigde versie van dit boek.

Aanduiding pagina’s leesclubboek en voorleesboek

Schooljaar: 2022-2023

Bij de activiteiten van de Leesclub was niet altijd direct duidelijk tot welke bladzijde het boek gelezen moest zijn. Dit is nu overal toegevoegd op de eerste pagina van de lesvoorbereiding, bij de eerste les van het leesclubboek en het voorleesboek.

Documenten in de lesomgeving

Schooljaar: 2022-2023

Voor meer overzicht en helderheid hebben we de documenten in de lesomgeving ingedeeld in verschillende categorieën. De categorieën passen bij het doel van het document: achtergrond, voorbereiden, lesmateriaal, volgen en begeleiden. Je vindt ze onder de knop ‘documenten’ bij iedere jaargroep en bij ieder thema. Ook kun je voortaan kiezen of je documenten wilt bekijken (klik op het oogje) of wilt downloaden (klik op de pijl).

Leesdoelen in thema-overzicht

Schooljaar: 2022-2023

Leerkrachten vroegen om meer inzicht in de leesdoelen: wat zijn de doelen voor voortgezet technisch lezen en voor begrijpend lezen en hoe zie ik dat terug in de lessen? In navolging van groep 4 staan vanaf dit schooljaar daarom ook bij alle thema’s van 5 tot en met 8 de leesdoelen benoemd in het thema-overzicht. Daarin zie je wat er per les aan bod komt voor voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en verdiepend lezen.

Voorbeeldplanning leesclubboek groep 5 t/m 8

Schooljaar: 2022-2023

In de voorbeeldplanning stond dit schooljaar dat je in week 1 en 2 bezig bent met het leesclubboek en daarna in week 3 start met het voorleesboek. In de praktijk bleek dat hierdoor de tweede en derde activiteit bij het leesclubboek te dicht bij elkaar zat, waardoor het niet haalbaar was om voldoende pagina’s gelezen te hebben. Daarnaast willen veel leerkrachten liever eerder starten met het voorleesboek. De voorbeeldplanningen zijn daarom aangepast.

Doelen minicolleges

Schooljaar: 2022-2023

Op de doelenschermen van de minicolleges is de formulering gewijzigd. Het leesdoel van de les zoals dat in de lesvoorbereiding staat matcht nu in terminologie beter met dat op het scherm. Ook wordt het nu op het scherm duidelijker welke manieren de kinderen in het minicollege inzetten om het leesdoel te oefenen.

Nieuwe leraarbladen

Schooljaar: 2022-2023

In Blink Studio zijn onder de knop Downloads diverse leraarbladen te vinden. Deze bevatten uitleg over diverse aspecten van leesonderwijs en hoe deze verwerkt zijn in Blink Lezen.
Er worden nog een aantal nieuwe leraarbladen ontwikkeld, die in de loop van schooljaar 2022-2023 beschikbaar zijn in de lesomgeving. Het gaat onder andere om de volgende leraarbladen: ‘begrijpend en verdiepend lezen’, ‘koppeling wereldoriëntatie en lezen’, ‘kerndoelen en leerlijnen’ en ‘leesaanpakken’.

Lesvoorbereidingen bij het Begin en Slot van elk thema

Schooljaar: 2022-2023

Bij elk thema worden lesvoorbereidingen toegevoegd bij het Begin en Slot, zodat er per scherm duidelijk is wat de bedoeling is en welke activiteiten in het leesdossier gedaan kunnen worden.

Blink Lezen Volgbord en Rubric toegevoegd

Schooljaar: 2022-2023

Veel leerkrachten zoeken naar nieuwe manieren om de voortgang van het lezen van kinderen te kunnen volgen. In het najaar van 2021 hebben we hier met leerkrachten verder over gesproken. In januari is in de lesomgeving daarom het Volgbord toegevoegd. Dit geeft inzicht in de diverse aspecten die je tot een goede lezer maken. Bij deze aspecten is benoemd hoe je dit als leerkracht zou kunnen volgen. Een van deze instrumenten is de Rubric leesvaardigheid voor groep 5 tm 8, eveneens toegevoegd in januari.

Leerlingen volgen

Schooljaar: 2022-2023

Bij alle thema’s wordt aan het thema-overzicht een schema toegevoegd waarin leerkrachten snel kunnen zien welke focus (begrijpend lezen, vlot en vloeiend lezen, etc) de lessen in het thema hebben. Ook staat erin hoe andere doelen en competenties terugkomen in elk thema. Aanvullend is er een volgblad waarop de leerkracht kan volgen hoe de kinderen presteren op leesvaardigheid, met de focus op het hoofddoel elke les. De leerkracht heeft zo alle kinderen en lessen in één overzicht.

Diverse kleine aanpassingen

Schooljaar: 2022-2023

Naar aanleiding van feedback van leerkrachten zijn op diverse plekken in het lesmateriaal kleine zaken aangepast. Met name in de lesvoorbereidingen is dit het geval. Het gaat dan bijvoorbeeld om vermeldingen van onderwerpen in boeken die gevoelig kunnen liggen en daarom vooraf goed zijn om te weten, denk aan een familielid van een hoofdpersonage dat overlijdt.

Gi-ga-groene les

Schooljaar: 2022-2023

Net als vorig jaar, ontwikkelen we ook dit jaar weer een speciale les voor bij de Kinderboekenweek. De les staat vanaf 15 september voor je klaar in de lesomgeving. Je leest er binnenkort meer over!

Ontdek de kracht van beter leren.
Blink maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen