Ontdek. Blink Nederlands

Blink Nederlands: PLOT26 is een complete methode Nederlands voor de havo- en vwo onderbouw en het gehele vmbo, waarin vaardigheden in samenhang als het belangrijkste uitgangspunt zijn genomen. De methode is opgebouwd uit verschillende soorten lessenseries: lessenseries bij een verhaal, lessenseries bij vaardigheden en vrije ruimte.

“PLOT26 sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen en spreekt mijn leerlingen echt aan”
Ontdek de wereld.