Toetsing

Meten en beoordelen

In de verhalen en cursussen bij Blink Nederlands komen diverse meetmomenten voor in de vorm van testjes, diagnostische toetsen, een quiz, een wedstrijd, of een eindopdracht. Je kunt ermee meten wat een leerling heeft onthouden en wat hij heeft geleerd. Zo kun je zien welke vervolgstappen een leerling nodig heeft om verder te leren en te groeien. De leerling ziet dat zelf ook. Eindopdrachten, zoals een trailer, een schrijfproduct, een presentatie enzovoort zijn meetmomenten die je ook kunt beoordelen, al dan niet met een cijfer.

Soorten toetsen

Naast deze meetmomenten kent Blink Nederlands twee soorten toetsen:

  • Afsluitende toetsen
    Afsluitende toetsen bij een cursus geven inzicht in wat de leerlingen hebben opgestoken van de voorgaande lessen. Toetsen moeten helpen bij het leren. Dat is het standpunt van Blink Nederlands over toetsen. Blink Nederlands zet zich in om het leren van de leerling te bevorderen. Elke lessenserie rondt een leerling af met een toets of een prestatie die je als docent formatief kunt beoordelen.
  • Referentietoetsen
    Referentietoetsen meten de vaardigheden en brengen het niveau van een leerling in kaart. Deze zijn gebaseerd op de tussendoelen, gekoppeld aan de referentieniveaus van de vaardigheden lezen, schrijven en taalverzorging. Deze toetsen volgen dus de doorlopende leerlijnen en bereiden op die manier al voor op de examens. Met deze toetsen kun je twee keer in een leerjaar een grondige meting doen om het niveau te bepalen en een determinatie uit te voeren.

Alle toetsen van Blink Nederlands:

  • zijn evenwichtig opgebouwd, volgens een taxonomie;
  • brengen de voortgang en het niveau in kaart: doorlopende leerlijn in relatie tot vaardigheid;
  • meten wat volgens de leerdoelen en het geleerde gemeten moet worden;
  • zijn valide en betrouwbaar.

Benieuwd naar hoe dit we het toetsen en beoordelen in de methode terug laten komen? Bekijk hier een schematische weergave van alle toets- en beoordelingsmomenten die Blink Nederlands kent.

 

Ontdek de wereld.