Stichting Jarige Job

Doel: armoede bespreekbaar maken

Stichting Jarige Job zet zich in voor kinderen die thuis niet de financiële middelen hebben om hun verjaardag te vieren en wil daarmee ‘armoede dichtbij huis’ op scholen bespreekbaar maken.

 

Concept en samenwerking

Blink zet het karakter Okki in om dit onderwerp op een luchtige manier aan te kaarten. In een korte film, geschikt voor het digibord, pakt Okki samen met kinderen in het magazijn van Stichting Jarige Job de verjaardagsdozen in en praten ze over armoede. In een bijbehorend lesboekje kunnen kinderen leuke opdrachten maken. De leerkracht krijgt handvatten om armoede bespreekbaar te maken.

 

"Door middel van uitvoerig onderzoek weet Blink een relatief zwaar onderwerp zoals kinderen en armoede positief op de kaart te zetten, door het accent op de verjaardagen te leggen. Er wordt over gepraat in de klas zonder dat het vingerwijzen wordt welk kind eventueel in armoede opgroeit, top!” - Huib Lloyd, Dagelijkse leiding Stichting Jarige Job