Zoeken

De nieuwe kerndoelen Nederlands.
De opvallendste verschillen.

We hebben er bijna tien jaar op moeten wachten, maar eindelijk zijn ze verschenen. We hebben het uiteraard over de publicatie van de Conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde voor het primair en voortgezet onderwijs. Als uitgever van Blink Lezen en Blink Nederlands heeft SLO ook aan Blink om advies gevraagd. Jorien Castelein, directeur Blink, vertelt je wat haar vooral opviel aan de nieuwe kerndoelen Nederlands.

Wat zijn kerndoelen (en waarom moeten ze vernieuwd worden)?

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Deze waren destijds (bewust) erg globaal geformuleerd. Het doel van de nieuwe kerndoelen is om leraren concretere handvatten te geven: waar moet de focus naartoe gaan en welke eindresultaten moeten leerlingen bereiken? Daarbij komt ook de wens tot meer samenhang tussen leergebieden, het terugdringen van overladenheid in het curriculum en het versterken van doorlopende leerlijnen.

8 x opvallende verschillen

 1. Een nieuwe, concretere opbouw.
 2. Betere aansluiting bij recente inzichten uit de wetenschap.
 3. Nieuw: zorg voor een rijke lees- en taalomgeving voor alle leerlingen.
 4. Nieuw: de school stimuleert de taalontwikkeling van de leerling in de andere leergebieden.
 5. Nieuw: de leerling reflecteert op de uitvoering van een taalactiviteit.
 6. Nieuw: De leerling verkent hoe je met taal uiting geeft aan je identiteiten.
 7. Nieuw: de leerling voert gesprekken om tot kennisopbouw, begrip of een aanpak te komen.
 8. Kerndoelen grotendeels gelijk voor PO en VO.

1. Een nieuwe, concretere opbouw

Voor sneller inzicht kiest SLO nu voor een simpele vaste opbouw, met drie elementen:

 • De ‘doelzin’: de beschrijving van het kerndoel in een zin.
 • ‘Hierbij gaat het om’: de specificatie van het doel in verschillende elementen.
 • ‘Te denken valt aan’: een indicatieve en niet verplichtende illustratie van voorbeelden.

De beschrijvingen van de kerndoelen in de doelzin zijn veel duidelijker en concreter. Ze geven leraren houvast, zonder dat er sprake is van teveel detail. De nieuwe kerndoelen kunnen zo dus bijdragen aan een minder overladen lesprogramma.

Toch een kritiekpuntje: de voorbeelden bij ‘Te denken valt aan’ zijn vaak een beetje voorspelbaar. Weer die onvermijdelijke poster en rap … In onze lesmethodes pleiten we voor het prikkelen van de nieuwsgierigheid met originele werkvormen.

2. Betere aansluiting bij recente inzichten uit de wetenschap

In de kerndoelen werd eerder alleen beschreven wat leerlingen aan het einde van de basisschool moeten weten. Hoe de leerlingen daar komen, was altijd de vrije keuze van de leraar en de school. Met als gevolg een grote kloof tussen wetenschap en onderwijspraktijk. Vanuit Blink klonk het daarom steeds luider: verwerk de laatste wetenschappelijke inzichten over leren in de kerndoelen! Want de kerndoelen zijn leidend voor het gedrag en de lesinhoud van leraren. En dus de snelste weg om de kloof tussen wetenschap en onderwijspraktijk te helpen overbruggen.

En … de nieuwe kerndoelen doen precies dit. Alle cruciale laatste wetenschappelijke inzichten zijn erin verwerkt! Hierover lees je meer bij verschil 3 en 4.

3. Nieuw: zorg voor een rijke lees- en taalomgeving voor alle leerlingen

Yes, eindelijk! SLO heeft de opdracht aan scholen scherper geformuleerd. Het eerste kerndoel schrijft duidelijk voor dat de school conform de laatste wetenschappelijke inzichten moet zorgen voor een rijke lees- en taalomgeving voor alle leerlingen. Met daarbij totaal vernieuwende specificaties als:

 • Leerlingen in aanraking laten komen met uitdagende teksten in authentieke, vakoverstijgende, thematische contexten;
 • Het stimuleren van de leesmotivatie en durf om te schrijven en te spreken.

Dit zijn volgens ons misschien wel de meest impactvolle maatregelen om de leesontwikkeling bij leerlingen te stimuleren.

“Alle cruciale laatste wetenschappelijke inzichten zijn erin verwerkt.”

4. Nieuw: de school stimuleert de taalontwikkeling van de leerling in de andere leergebieden

Dit tweede kerndoel komt voort uit twee inzichten: ten eerste het wetenschappelijke inzicht dat kennis van de wereld een van de belangrijkste sleutels tot taalontwikkeling is. Want hoe meer kennis van de wereld kinderen hebben, hoe beter en dieper hun tekstbegrip zal zijn.

Het andere inzicht ligt eigenlijk voor de hand. In plaats van steeds ‘nieuwe contexten’ te creëren, is het veel logischer om taal (schrijven en spreken over wat je hebt gelezen, inclusief taalverzorging en taalbeschouwing) te gaan koppelen aan de lesinhoud van wereldoriëntatie.

Op deze manier draagt het tweede kerndoel dus ook bij aan terugdringen van de overladenheid van ons huidige curriculum.

5. Nieuw: de leerling reflecteert op de uitvoering van een taalactiviteit

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat reflectie op de uitvoering van een taalactiviteit (zie kerndoel 9) een van de meest impactvolle activiteiten is om taalontwikkeling te stimuleren.

Dit is dus ook een belangrijke opdracht aan Blink als leermiddelenontwikkelaar: samen met leraren betekenisvolle reflectieactiviteiten uitwerken. Met vragen en opdrachten waar leerlingen van ‘aan’ gaan in plaats van ‘uit’. Geen sinecure, maar vooral een prachtige taak en uitdaging.

6. Nieuw: De leerling verkent hoe je met taal uiting geeft aan je identiteiten

Hoera! Eindelijk erkenning in de wettelijke opdracht aan scholen dat taal niet alleen gaat over doelgericht kunnen communiceren (zie kerndoel 14). Het gaat ten diepste over onszelf, over wie we zijn en kunnen worden.

Met onze lesmethode Blink Nederlands ervaren ook scholieren de impact en de relevantie van de Nederlandse taal. Taal kan namelijk je eenzaamheid helpen doorbreken, je aan het lachen brengen, je laat tijdreizen in de tijd, en je wel duizend levens en identiteiten aanreiken.

Als wij op lessen observeren op scholen en jongeren spreken over Blink Nederlands, horen we vaak: “Ik wist niet dat dit ook Nederlands is. Zo vind ik het wel een interessant vak”. Geweldig dat dit voortaan een kerndoel is voor alle leerlingen!

7. Nieuw: de leerling voert gesprekken om tot kennisopbouw, begrip of een aanpak te komen

Samen betekenisvolle gesprekken voeren over wat je hebt gelezen. Dit is een zeer krachtige manier voor kennisontwikkeling én beter leren.

Bij veel leraren komen alleen op dit moment nog te veel vragen op als ze kostbare lestijd steken in klassengesprekken. Is deze tijd wel zinvol besteed? Hoe weet en meet je dat alle leerlingen van het gesprek leren? Onze reactie is steevast: kijk heel goed naar je leerlingen en zoek met hen de interactie en de verdieping op. Als je dat doet, mag je erop vertrouwen dat ze leren.

Dit kerndoel gaat een impuls geven aan het vertrouwen bij leraren dat tijd steken in gesprekken en interactie met leerlingen een must is.

8. Kerndoelen grotendeels gelijk voor PO en VO

Bijzonder om op te merken: de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. SLO benadrukt met de nieuwe kerndoelen het belang van een doorlopende leerlijn voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, en legt hiervoor een basis.

Ook geeft SLO met de nieuwe kerndoelen uitdrukking aan het cruciale wetenschappelijke inzicht dat het bij een taal leren nooit kan gaan over ‘leerdoelen afvinken’. Want taalontwikkeling verloopt niet volgens een lineair proces waarbij je steeds focust op andere leerdoelen. Taalontwikkeling werkt als een spier, die je dagelijks moet blijven trainen. Liefst in samenhang met andere spieren!

Kortom: hulde aan alle experts bij SLO. Het is ontzettend waardevol hoe zij de kennis van wetenschap en de onderwijspraktijk samenbrengen voor de vernieuwing van ons curriculum.

Volgende stap: beproevingsfase

Scholen gaan nu met de conceptkerndoelen werken, om te zien of de kerndoelen haalbaar en hanteerbaar zijn. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de beproeving in het primair onderwijs gaat bevestigen dat de nieuwe kerndoelen de sprong vooruit zijn die we zo nodig hebben in het Nederlandse onderwijs.

Voor het voortgezet onderwijs vinden we deze beproeving spannender. Vanuit eigen ervaring zien wij dat het lerarentekort daar fundamentele onderwijsvernieuwing mogelijk in de weg staat.

Hoe dan ook: bij Blink gaan we alle scholen in het VO die deze sprong naar beter leren vanuit de nieuwe kerndoelen bewust en grondig willen maken, vanaf nu al bijstaan en voorbereiden op de toekomst.

Jorien Castelein
algemeen directeur en oprichter Blink
jorien.castelein@blink.nl

Meer weten over de kerndoelen?

Wil je graag meer informatie over de nieuwe kerndoelen of aanhaken bij de beproeving van de nieuwe kerndoelen door Blink? Neem dan contact met ons op!

Ontdek de kracht van beter leren.
Blink maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen