dinsdag, 16 augustus 2016

Gewijzigd privacybeleid Blink

Blink vindt het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij deze verwerken. Per 15 augustus passen wij daarom ons privacybeleid aan in lijn met het onlangs geactualiseerde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs worden verwerkt. Blink onderschrijft dit convenant.

Heeft u vragen over privacy en leermiddelen of ons nieuwe privacybeleid?

  • Op www.blink.nl/privacystatement leest u precies hoe persoonsgegevens binnen onze leermiddelen worden verwerkt. Hier vindt u ook de vernieuwde Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiters van onze leermiddelen.
  • Op de website van onze brancheorganisatie GEU treft u antwoorden over veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen. Ook treft u daar het bindende privacyreglement van onze brancheorganisatie.
  • Uiteraard kunt u met uw vragen over het gebruik van digitale leermiddelen uiteraard altijd terecht bij onze onze klantenservice (service.educatie@blink.nl of 073-85 000 22). Zij vertellen graag meer over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van digitale leermiddelen op scholen.