Ontdek.Blink Geschiedenis

In een snel veranderende wereld wil je je leerlingen kritisch leren denken. Je wilt dat ze verbanden zien en oorzaak en gevolg herkennen. Dat ze begrijpen waarom geschiedenis niet op zichzelf staat, maar alles te maken heeft met de wereld van nu én die van de toekomst. Met flexibel inzetbare lesmodules wil Blink Geschiedenis | Saga je helpen die doelen te bereiken.

Lesmodules voor vmbo-gt en havo/vwo

De modules van Blink Geschiedenis beginnen altijd met een prikkelende vraag, waarmee je de nieuwsgierigheid van je leerlingen aanwakkert. Vervolgens gaan zij zelf aan de slag. Elke module bevat het materiaal van twee niveaus – vmbo-gt en havo/vwo – waarmee je kunt differentiëren in de klas.

Ontdek de wereld.