Nederlands Loodwezen

DOEL: HET BEROEP REGISTERLOODS BEKENDER MAKEN

Het Nederlands Loodswezen wilde meer bekendheid voor het beroep registerloods en daarmee de hele keten van havenbedrijven als mogelijke beroepskeuze presenteren.

CONCEPT EN SAMENWERKING

Kinderen in de bovenbouw van de basisschool zijn snel enthousiast te maken voor een nieuw onderwerp en daarmee ontvankelijk voor deze informatie. Blink heeft een digibordquiz ontwikkeld in combinatie met een lesboekje vol spannende weetjes en feiten. Deze tools gaven het loodswezen handvatten om een les in de klas vorm te geven.

Ontdek de wereld.