ABN AMRO

DOEL: TALENTHERKENNING EN -ONTWIKKELING

De ABN AMRO Foundation wil een wezenlijke bijdrage leveren aan talentherkenning en -ontwikkeling bij kinderen. Hoe kan dit beter dan dit structureel in te bedden in het onderwijs?

CONCEPT EN SAMENWERKING

Blink heeft onderzoek gedaan onder leerkrachten. In samenwerking met wetenschappers in de neuropsychologie ontwikkelden we lesmateriaal dat aansluit bij het actuele lesprogramma en dat leerkrachten de juiste handvatten biedt om talenten bij ieder kind te herkennen en in te zetten.

Ontdek de wereld.