Onze lesmethodes zijn anders

  • Zelf ontdekken en doen: onze lessen gaan niet over 'stof overdragen', maar dagen leerlingen uit om zelf te doen, ervaren en te ontdekken. Activerende didactiek is onze inspiratiebron.
  • Voelen is onthouden: de thema's, onderwerpen en invalshoeken zijn spannend en prikkelend voor leerlingen. Er is altijd iets in de les dat hen raakt. Daardoor blijven ze geboeid en blijft de leerstof beter hangen. Want voelen is onthouden. Of, in de woorden van professor Jelle Jolles van de Vrije Universiteit: 'Emoties zijn de motoren van onze herinnering'. 
  • Volledig samen met scholen ontwikkeld: al onze lessen zijn ontwikkeld in de praktijk, en worden pas gepubliceerd als ze echt optimaal werken.
  • Visueel prikkelend en toegankelijk: we hebben de allerbeste auteurs, fotografen, tekenaars, filmmakers, geluidskunstenaars en animatoren geselecteerd om de lessen ook visueel zo prikkelend en toegankelijk mogelijk te maken. En dat zie je meteen.
  • Leren wordt doen: onze lesconcepten benutten de mogelijkheden van het digibord ten volle. Zonder digibord kun je er niet mee werken. Naast het digibord werk je naar keuze met werkbladen, of met volledig digitaal leerlingmateriaal via tablet, laptop of pc. 
  • Elk vak een andere, eigen benadering en karakter: bovenstaande uitgangspunten zijn het fundament van onze lesmethodes. Elke lesmethode kiest voor een benadering die het allerbeste past bij het vak. Een les aardrijkskunde is totaal anders dan een les geschiedenis. Het voordeel daarvan voor de leerling is dat het onderwijs maximaal afwisselend blijft.