Referentiekader Taal

Met Blink Nederlands dragen we op een vernieuwende manier bij aan het bereiken van de doelen van het Referentiekader Taal. Bij alle lesonderdelen, lesdoelen en toetsen in elk leerjaar geldt steeds de vraag of de leerling goed op weg is zich het vak eigen te maken volgens de doelen van het Referentiekader Taal. Hoe de onderdelen van het Referentiekader Taal precies zijn verwerkt in de methode, kun je lezen in het document dat we hiervoor hebben gemaakt. Je treft hierin leerjaar 1 en 2 aan. Aan leerjaar 3 wordt op dit moment de laatste hand gelegd in co-creatie. Zodra we die afgerond hebben zullen we ook leerjaar 3 aan dit schema toevoegen.

Bekijk hier het document Referentiekader Taal.

Ontdek de wereld.