Inschrijfformulier proefscholen Blink Lezen

Update: We zouden eigenlijk één proeftraject met 50 scholen organiseren, maar dit traject zat zo snel vol dat we  een tweede traject organiseren. Dit tweede traject start na de voorjaarsvakantie (maart 2021). Er zijn dan andere thema’s die we willen co-creëeren en we kunnen oplossingen voorleggen naar aanleiding van vragen uit het eerste traject. Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor het tweede traject.
We zoeken scholen die voldoen aan onderstaande wensen:

  • Zowel scholen die met Blink Wereld werken als scholen die met een andere/geen methode voor wereldoriëntatie werken.
  • Scholen verspreid over Nederland.
  • Bij voorkeur zijn er meerdere groepen (groepen 4 t/m 8) binnen een school die een thema willen uitproberen.
  • Leerkrachten die een thema gaan geven, zijn aanwezig op een van de startbijeenkomsten van Blink Lezen. Daar krijg je uitleg over het lesmateriaal en delen we ook het een en ander uit om de lessen goed te kunnen geven.
  • Leerkrachten geven het thema direct na de kerstvakantie (1e traject) / direct na de voorjaarsvakantie (2e traject).
  • Leerkrachten houden tijdens de periode dat ze het thema geven een formulier bij en geven via een enquête feedback op het gegeven thema.
  • School/leerkracht staat open voor lesbezoek zodat we kunnen zien hoe een les in de praktijk gaat.

Vul het formulier hieronder in om je aan te melden als proefschool. We nemen vervolgens contact met je op om te verder in te lichten over het traject.

Als je je op een later moment bedenkt, of als je niet bij een van de startbijeenkomsten aanwezig kunt zijn, mag je je uiteraard weer afmelden. Als wij meer dan 50 aanmeldingen binnen krijgen, zijn we om te beginnen heel blij met de interesse! We bekijken vervolgens of we keuzes moeten maken in proefscholen op basis van bovenstaande wensen.

Ontdek de wereld.