Inschrijfformulier proefscholen Blink Lezen

We zouden eigenlijk één proeftraject met 50 scholen organiseren, maar dit traject zat zo snel vol dat we  een tweede traject organiseren. Dit tweede traject start na de voorjaarsvakantie (maart 2021). Er zijn dan andere thema’s die we willen co-creëeren en we kunnen oplossingen voorleggen naar aanleiding van vragen uit het eerste traject. Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor het tweede traject.
We zoeken scholen die voldoen aan onderstaande wensen:

  • Zowel scholen die met Blink Wereld werken als scholen die met een andere/geen methode voor wereldoriëntatie werken.
  • Scholen verspreid over Nederland.
  • Bij voorkeur zijn er meerdere groepen (groepen 4 t/m 8) binnen een school die een thema willen uitproberen.
  • Leerkrachten die een thema gaan geven, wonen een van de startbijeenkomsten van Blink Lezen bij. Daar krijg je uitleg over het lesmateriaal en delen we ook het een en ander uit om de lessen goed te kunnen geven. Waarschijnlijk organiseren we  in verband met corona de startbijeenkomsten online.
  • Leerkrachten geven het thema direct na de voorjaarsvakantie (2e traject).
  • Leerkrachten houden tijdens de periode dat ze het thema geven een formulier bij en geven via een enquête feedback op het gegeven thema.
  • School/leerkracht staat open voor lesbezoek zodat we kunnen zien hoe een les in de praktijk gaat (eventueel online, i.v.m. corona).

Vul het formulier hieronder in om je aan te melden als proefschool. We nemen vervolgens contact met je op om te verder in te lichten over het traject.

Als je je op een later moment bedenkt, of als je niet bij een van de startbijeenkomsten aanwezig kunt zijn, mag je je uiteraard weer afmelden.

Ontdek de wereld.