Ontdek.Blink Lezen

De leesvaardigheid van de Nederlandse kinderen ligt onder het OESO-gemiddelde en het percentage laaggeletterde jongeren blijft stijgen. Ook de leesmotivatie van kinderen is schrikbarend laag: slechts 1 op de 4 kinderen vindt lezen leuk. Blink heeft onderzoek gedaan naar de praktijk achter deze cijfers en ziet kansen om het tij te keren.

Samen met leraren, leerlingen en experts hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld waarmee leerlingen vanuit nieuwsgierigheid willen gaan lezen: Blink Lezen!

Blink Lezen is een complete leesmethodiek voor groep 4 t/m 8, waarin begrijpend lezen (en luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen zijn gecombineerd.

De komende maanden proberen 100 scholen de eerste thema’s van Blink Lezen uit en voorzien ons van feedback. Zo kunnen wij het lesmateriaal verder optimaliseren.

Het lesmateriaal voor schooljaar 2021-2022 is voor groep 4 en voor groep 5-6 te bestellen. Het lesmateriaal voor groep 7-8 verschijnt in elk geval het jaar erop en mogelijk eerder.

Meld je hieronder aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van Blink Lezen!

Bekijk Blink Lezen

We verwachten dat de eerste thema’s van Blink Lezen in het voorjaar van 2021 voor je klaar staan om uit te proberen met je klas. Om je nu alvast een indruk te geven van Blink Lezen hebben we een filmpje gemaakt waarin je meer ontdekt over onze aanpak en alvast een inkijkje krijgt in een van de eerste thema’s die we hebben ontwikkeld.

Samen ontwikkelen

Samen met leerkrachten en kinderen bedenken we de meest aansprekende onderwerpen om over te lezen en selecteren we de beste boeken daarbij. Ons ‘kinderpanel’ heeft de afgelopen periode gelezen over ruimtewezens, rampen en beroemdheden.
De komende maanden gaan we met 100 scholen een aantal thema’s van Blink Lezen cocreëren. We hebben inmiddels voldoende scholen om deze thema’s uit te proberen.
Wil je meer weten over Blink Lezen? Neem dan contact met ons op voor een methodepresentatie. Vanaf begin 2021 kun je het eerste lesmateriaal inzien.

Meestgestelde vragen

Scholen die geïnteresseerd zijn in Blink Lezen, benaderen ons met verschillende vragen. We hebben de meestgestelde vragen met onze antwoorden voor je verzameld.
We zitten nog midden in het ontwikkelproces waardoor we nog niet overal antwoord op kunnen geven. Sommige onderwerpen gaan we komend schooljaar verder ontwikkelen en uitwerken met onze proefscholen. Via de nieuwsbrief houden we je hiervan op de hoogte.

Ontdek de wereld.