21st century skills

In Blink Wereld gaan de kinderen zelf onderzoeken en ontdekken. Door nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit komen ze al zoekend tot vaardigheden, inzichten en kennis.

De methodes van Blink Wereld werken met een onderzoekscyclus. Deze cyclus bestaat uit acht stappen, die in elke les of elk thema gedeeltelijk of helemaal worden gevolgd. Per onderdeel van het onderzoekende proces komen één of meerdere van de 21st century skills aan bod.

De onderzoekscyclus

  • Verwonderen: elke les begint met een prikkelende foto of afbeelding die nieuwsgierig maakt.
  • Onderzoeksvraag: de onderzoeksvraag zet aan tot nadenken en vraagt om een eerste, eigen, voorlopig antwoord.
  • Verkennen: je gaat ontdekken wat je al weet of nog nodig hebt voor je onderzoek.
  • Input: je krijgt de kennisbasis die nodig is om onderzoek te doen.
  • Onderzoek doen: tijdens het praktische onderzoeksgedeelte spelen observeren en redeneren een belangrijke rol.
  • Concluderen: elk onderzoek eindigt met een conclusie.
  • Delen: conclusies worden gedeeld met de klas.
  • Verdiepen: na elke les is verdieping mogelijk door middel van een plusopdracht.

Waarom 21st century skills?

De samenleving is aan het veranderen. Het industriële tijdperk (gericht op industrie en productie) is overgegaan in het digitale tijdperk (gericht op kennissamenleving, diensten en innovatie). Dit beïnvloedt de manier waarop we leven, leren en werken.
De lopende band en het werken van A-Z is vervangen door fablabs, hackers, startups en cherry picking. Er is steeds meer informatie tot onze beschikking, innovaties gaan snel, er komen nieuwe initiatieven als Airbnb en Uber, die de gevestigde bedrijven soms letterlijk doen wankelen.

Toekomstgericht onderwijs vraagt daarom om andere skills.

Ontdek de wereld.