Onderzoekend en ontdekkend leren

De lesmethodes van Blink Wereld voor wereldoriëntatie (zowel geïntegreerd als voor de losse vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek) gaan uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld. En dat heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.

Bij Blink Wereld heb je voor groep 5 t/m 8 de keuze uit twee basispakketten waarmee je voldoet aan de kerndoelen: thema’s van ongeveer 5 lessen waarbij je middels geleid onderzoek de diepte in gaat per vak en thema’s van ongeveer 12-20 lessen waarbij de kinderen veel ruimte krijgen voor eigen onderzoek en waarin verschillende zaakvakken zijn geïntegreerd. Je kunt hiertussen switchen wanneer je dat wilt en uiteraard ook zelf pakketten samenstellen uit alle beschikbare thema’s.

Meer over de structuur van de geïntegreerde thema’s
Meer over de structuur van de vakgerichte thema’s

 

Ontdek de wereld.