Doorlopende leerlijn

Soepel doorgroeien van onderbouw naar bovenbouw

Blink Nederlands (ook bekend als PLOT26) vormt samen met Blink Nederlands bovenbouw een doorlopende leerlijn voor het vak Nederlands.

Het bovenbouw concept bouwt door op de basis die we met Blink Nederlands hebben gelegd. We kiezen een geheel eigen insteek die aansluit bij bovenbouwleerlingen. Vanuit thematische modules, die leerlingen in beweging brengen en die laten zien dat het vak Nederlands over henzelf en de wereld gaat. We plaatsen het vak Nederlands midden in de maatschappij. Met als doel leerlingen de kracht van taal te laten zien, voelen en ervaren. Door vaardigheden, literatuur en taalbeschouwing geïntegreerd aan te bieden in de verschillende modules en leerlingen zo voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. En door leerlingen te laten zien wat ze aan Nederlands hebben in hun vervolgopleiding.

Wil je meer weten?

Ontdek de wereld.