Zoeken

Toetsing in Blink Nederlands

Aansluiten bij het PTA

Blink Nederlands bovenbouw heeft een concreet toetsplan dat je kunt gebruiken om het PTA van je school vorm te geven. Het toetsplan bestaat uit zowel formatieve als summatieve evaluatie.

Formatieve evaluatie is een belangrijk uitgangspunt van het toetsplan van Blink Nederlands bovenbouw: leerlingen ontdekken dat ze groeien en ze zien ook waarin en hoe ze zich nog kunnen ontwikkelen.

 • Iedere module wordt afgesloten met een grote mondelinge en/of schriftelijke eindopdracht die aansluit bij één of meer van de domeinen uit het examenprogramma van havo en vwo. Per module is duidelijk aangegeven aan welke domein of aan welke domeinen wordt gewerkt, zodat het eenvoudig is de eindopdracht in te zetten voor het PTA/SE.
 • De beoordelingsmodellen bij de eindopdracht spelen een rol in de formatieve evaluatie: leerlingen ontdekken wat ze geleerd hebben en waar ze zich nog in moeten ontwikkelen. Het concreet maken van gerealiseerde leerdoelen en nog te behalen leerdoelen is expliciet verwerkt in de eindopdracht.
 • De beoordelingsmodellen bieden handvatten om te komen tot een cijfer dat meetelt voor het PTA: formatieve evaluatie kan zo hand in hand gaan met summatieve evaluatie.
 • In iedere module en in iedere mini-cursus komen daarnaast meerdere formatieve momenten voor, zodat leerlingen zich steeds bewust zijn van wat ze leren. Zelfbeoordeling en peer review spelen hierin een rol waarbij leerlingen steeds focussen op expliciet geformuleerde aspecten/deeldoelen. Zo hebben leerlingen én docenten zicht op de vorderingen, terwijl de correctietaak van de docent ontlast wordt.
 • Formatieve evaluatie vindt plaats tijdens de contactmomenten, in de les.

Summatieve evaluatie zorgt ervoor dat de leerling ziet waar hij staat ten opzichte van de te behalen einddoelen: het schoolexamen of het centraal examen.

 • Summatieve toetsen zijn PTA-waardig, ze zijn dan ook te gebruiken als toets in het SE.
 • De toetsen richten zich op een specifiek domein (veelal domein B of domein C) of ze combineren meer domeinen.
 • Summatieve evaluatie kan ook plaatsvinden in specifieke toetsmomenten/toetsweken.

Een handvat voor een PTA dat aansluit bij Blink Nederlands bovenbouw is in voorbereiding. Voor zowel scholen die de resultaten van voorexamenjaren een rol geven in het PTA van het eindexamenjaar, als scholen die er de voorkeur aan geven om in het voorexamenjaar uitsluitend of voornamelijk met toetsen voor de overgang/doorstroming te werken is er een aanbod van toetsen/afsluitende opdrachten die gebruikt kunnen worden in het eigen PTA van de school.

Overzicht per leerjaar per domein

Per leerjaar zijn er per domein de volgende formatieve en summatieve toetsen beschikbaar:

Domein A: Leesvaardigheid

Leesvaardigheid komt als onderdeel weliswaar impliciet en voorwaardelijk voor in de eindopdrachten. Het wordt dáár niet expliciet getoetst, maar er is wel een leesvaardigheidstoets gekoppeld aan het thema van een module

 • In de niet-examenjaren zijn er summatief / formatieve toetsen : 3 keer per leerjaar.
 • Deze toetsen sluiten aan bij de thema’s van de modules, zodat de leerlingen kennis hebben over het onderwerp van de teksten.
 • De summatief / formatieve toets bestaat uit meerdere teksten en gaat vergezeld van vergelijkende vragen (hogere denkvragen Bloom) over de inhoud van de tekst. Docent en leerling  krijgen inzicht in tekstbegrip van leerling.
 • 1 of 2 mini-cursussen gaan over aspecten van het domein leesvaardigheid.
  Formatieve toets
 • Trainers examen
  Formatief

NB: Het domein argumentatieve vaardigheden (domein D) is hierin geïntegreerd.

 

Domein B: Mondelinge taalvaardigheid

 • Bij 2 van de 3 modules per jaar is er een mondelinge afsluiting mogelijk t.b.v. PTA domein spreekvaardigheid (docent of leerling kan kiezen, óf er is in de module gekozen voor één domein in de eindopdracht).
 • Summatieve en of formatieve afsluiting (presentatie, debat, discussie of iets wat daarvan is afgeleid)
 • 1 of 2 mini-cursussen gaan over het domein spreekvaardigheid.
  Formatieve afsluiting (deelaspect van presentatie, debat, discussie of iets wat daarvan is afgeleid.)

NB: Het domein argumentatieve vaardigheden (domein D) is hierin geïntegreerd.

 

Domein C Schriftelijke taalvaardigheid

 • Bij 2 van de 3 modules is er een schriftelijke afsluiting mogelijk t.b.v. PTA domein schrijfvaardigheid (docent of leerling kan kiezen, óf er is in de module gekozen voor één domein in de eindopdracht).
  Summatieve en of formatieve afsluiting (het schrijven van verschillende tekstsoorten/vormen of iets wat daarvan is afgeleid.)
 • 1 of 2 mini-cursussen gaan over het domein schrijfvaardigheid: deelaspecten van tekstvorm/tekstsoort, formuleren etc.)
  Formatieve afsluiting
 • Trainers spelling en formuleren
  Formatieve beoordeling (continu)

NB: Het domein argumentatieve vaardigheden (domein D) is hierin geïntegreerd.

Domein E Literatuur

 • Voor vwo-leerlingen is één van de modules een module met een literair onderwerp. Deze module kan worden afgesloten met een eindopdracht. In combinatie met domein B of C. Summatief / formatie
 • PTA-onderdeel voor beide domeinen: literatuur enerzijds en een vaardigheidsdomein anderzijds.
 • 1 minicursus per leerjaar over een onderwerp over literatuur (begrippen, gelezen werk, o.i.d.).
 • Voor zowel havo als vwo kunnen de opdrachten uit de literatuurblokken deel uitmaken van een literatuurdossier dat de docent summatief/formatief.  Evt. combinatie met een mondelinge of schriftelijke toets.


Het toetsplan Van Blink Nederlands omvat nadrukkelijk niet:

 • Een summatieve toets over spelling en formuleren (dit valt nl. onder schriftelijke taalvaardigheid en wordt daarin verwerkt)
 • Een summatieve toets over literatuurgeschiedenis (hangt af van wat de docent hierin gaat behandelen)
 • Geen toetsen met examenvragen (dit wordt al getoetst in het SE)

 

 

 

Ontdek de wereld.
Blink maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen