Zoeken

Differentiatie

Waarom is een rijke taal goed voor iedereen?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet zinvol is om leerlingen in te delen in niveaugroepen. En die groepen vervolgens teksten met een verschillende moeilijkheidsgraad te lezen te geven. Een zo rijk mogelijke taal en veel tijd om te lezen is goed voor iedereen. Dat is dan ook het uitgangspunt van Blink Lezen. Dit betekent in de basis hetzelfde rijke aanbod voor de hele groep en waar nodig extra uitdaging, ondersteuning en/of tijd voor de kinderen die dat nodig hebben: het drielagenmodel.

Differentiatie met het drielagenmodel

Het rapport ‘De vele kanten van leesbegrip‘ van de inspectie van onderwijs bevestigt dit. Het laat zien dat werken met heterogene groepen beter is voor de leerlingen. Voor begripsvorming is het goed om ook de zwakkere lezers een rijk leesaanbod te bieden. Differentiatie die wel werkt is het drielagenmodel:

  • In laag 1 bied je een rijk leerstofaanbod aan alle leerlingen aan. Binnen dit basisaanbod kun je ondersteuningsvormen inbouwen voor de zwakkere leerlingen. Bijvoorbeeld door het gebruik van ‘luisterboeken’ voor zwakkere lezers of het variëren in de moeilijkheidsgraad van de boeken.
  • In laag 2 wordt het onderwijs of de teksten niet verarmd: hier wordt extra ondersteuning ingezet in de vorm van pre- en reteaching binnen de klas en meer leestijd voor de zwakke lezers.
  • Kinderen die niet genoeg profiteren van het aanbod in laag 1 en 2 hebben specialistische hulp nodig die ook in overleg met die specialist wordt vastgesteld: laag 3.

Leerlingen trekken dus zo veel mogelijk samen op. Hierbinnen bied je snelle leerlingen extra uitdaging en langzamere leerlingen juist extra ondersteuning en tijd. Onze methode helpt jou als leerkracht hierbij.

Blink Lezen biedt effectieve ondersteuning

Voor zwakkere lezers

  • Ondersteuning door middel van scaffolding. Denk bijvoorbeeld aan voorlezen, nalezen, papegaailezen en tutorlezen.
  • Ondersteuning door middel van verhelderende filmpjes, foto’s of korte tekstjes aan het begin van een les.
  • ICT-middelen, zoals luisterversies van teksten en audioboeken via de online lesomgeving van Blink.
  • In met name groep 4, en ook nog in groep 5/6, geven we in de lesvoorbereiding tips voor pre-teaching en re-teaching.

Voor sterke lezers

  • Rijk aanbod aan boeken en teksten waardoor ze steeds uitgedaagd worden.
  • Tijdens het keuzelezen kunnen zij boeken kiezen die meer uitdaging bieden en die zij interessant vinden.
  • Uitgebreidere of uitdagendere opdrachten bij de keuzeboeken.

Dyslexie

De begeleiding van kinderen met leesproblemen en dyslexie vindt in Blink Lezen plaats op de ondersteuningsniveaus zoals beschreven in het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Natuurlijk blijven deze kinderen ook meedoen met de Blink Lezen-lessen. De ‘compenserende hulpmiddelen’ kunnen hen daarbij helpen. Blink Lezen biedt deze hulpmiddelen in de vorm van digitale boeken, luisterboeken en de ondersteuning van leesteksten met luisterteksten.

Verdere ondersteuning van dyslectische leerlingen gebeurt in principe via de aanpak die school hier al voor opgesteld heeft.

Ontdek de wereld.
Blink maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen