Over Blink Geschiedenis

Geef je lessen de kracht van onderzoekend leren

Blink Geschiedenis is een flexibel inzetbare lesmethode, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de didactiek. Onderzoekend leren staat centraal. Leerlingen gaan onder jouw leiding zelf op onderzoek uit aan de hand van een ‘missie’ (onderzoeksvraag). Ze ontdekken hoe je de geschiedenis construeert met verschillende bronnen. En dat je met dezelfde bronnen verschillende constructies kunt maken. Ze ervaren dat informatie pas kennis wordt als je verbanden gaat leggen en relaties leert zien tussen verschijnselen. Zodat je deze verschijnselen in een groter verband kunt plaatsen. Door de heldere structuur houd jij als leraar altijd de controle.

Alle kennis en vaardigheden die jij hen wil leren, komen aan bod. Op een vanzelfsprekende manier, bij de voorbereiding op het onderzoek, tijdens het onderzoek en bij de nabespreking. Jouw leerlingen ervaren zo dat er een samenhang is tussen tussen hun onderzoek en de aspecten van een tijdvak, die jij hen wilt leren. En ze kunnen er direct mee aan de slag. Waardoor ze het zich eigen maken en snappen wat ze eraan hebben.

Om jouw leerlingen mee te nemen in een ‘historische sensatie’, gebruiken we de nieuwste middelen en technieken: interactieve storytelling, social media, film en audio. Zo maken jouw leerlingen op een prikkelende kennis met de essentie van een tijdvak.

Daarom Blink Geschiedenis:

  • Houdt alle leerlingen geboeid en betrokken door afwisselende didactiek, meeslepende verhalen en activerende werkvormen. De modules beginnen altijd met een prikkelende vraag, waarmee je de nieuwsgierigheid van je leerlingen aanwakkert. Vervolgens gaan zij zelf aan de slag. Bekijk hieronder het overzicht van de beschikbare lesmodules met de beschrijving van de activerende onderzoekslessen per module.
  • Leert leerlingen werkelijk kritisch te denken doordat ze zelf gaan onderzoeken en ontdekken, onder regie van de leraar.
  • Maakt geschiedenis tastbaar voor leerlingen door het te verbinden met zichzelf, hun belevingswereld én de wereld van nu.
  • Biedt kennis en vaardigheden geïntegreerd aan in een betekenisvolle context.
Ontdek de wereld.