Grammatica en vocabulaire

Niet de grammatica maar de taal centraal

Grammaticale structuren leer je vooral als je er veel aan blootgesteld wordt en je ze zelf toe kunt passen. Als je begint met het leren van een taal ben je vooral bezig met de betekenis van de taal en is er nog weinig aandacht voor de vorm. Daarom geeft Blink Engels juist veel ruimte voor de toepassing en staat niet de grammatica maar de taal zelf centraal.  In de topics is expliciet aandacht voor grammatica, inclusief grammatica-oefeningen. De grammatica is altijd gerelateerd aan de behoefte van leerlingen bij de uitvoering van de taaltaken, zodat leerlingen het geleerde direct kunnen toepassen.

In de topic ‘YouTube’ krijgen leerlingen bijvoorbeeld de opdracht om een zelfgekozen YouTube-filmpje te beoordelen. Het gaat hierbij vanzelfsprekend om dingen die ze op dat moment op het scherm zien, waardoor de present continuous automatisch veel aan bod komt. In de pre-task exercises bieden we een reeks oefeningen waarmee leerlingen die present continuous zelf kunnen oefenen. Bij die oefeningen staat altijd een voorbeeld en praktische uitleg om de verwerking van de oefeningen zo makkelijk en eenduidig mogelijk te maken.

Een grammar app die je leerlingen leert kennen

Naast de grammatica die op een functionele manier wordt aangeboden in de topics biedt de methode een adaptieve grammar app. Met deze app kunnen leerlingen naar eigen inzicht en behoefte oefenen met grammatica. Leerlingen kunnen de app gebruiken op hun:

  • smartphone
  • pc/laptop
  • tablet

Dit betekent dat ze zelfstandig kunnen oefenen: op hun eigen niveau, in hun eigen tijd en zo vaak als ze maar willen.

De app bevat heel veel oefeningen en heel veel verschillende onderwerpen die op de achtergrond zo aan elkaar zijn gekoppeld dat leerlingen steeds oefenen op het niveau dat bij hen past: ze krijgen een beloning als ze goed scoren en oefenen extra met onderwerpen die ze nog niet goed onder de knie hebben. Elk onderwerp beschikt over oefeningen op 2 of 3 niveaus: van gesloten naar open. Als leerlingen een onderwerp niet begrijpen, kunnen ze gebruikmaken van twee soorten uitleg: tekstueel of visueel. De visuele uitleg heeft de vorm van een kort filmpje of animatie.

Vocabulaire

Om een vreemde taal effectief te kunnen spreken, schrijven en begrijpen, moet je veel woorden en uitdrukkingen kennen én kunnen toepassen. Uitbreiding van de woordenschat speelt daarom een belangrijke rol in Wired. Omdat we voor een betekenisvol geheel alle onderdelen geïntegreerd aanbieden, leren leerlingen de woorden die belangrijk zijn voor de topic en de taaltaak.

Pre-teaching

Nog voordat de leerlingen beginnen aan een nieuw topic starten ze met het leren van belangrijke woorden. Zo raken de leerlingen vertrouwd met het vocabulaire dat ze nodig hebben in de topic en wordt het materiaal toegankelijk. Bovendien beklijven de woorden beter, doordat de leerlingen de woorden meteen in de lessen erna horen of zien. Welke woorden de leerlingen vooraf leren, verschilt per niveau. Dit heeft te maken met de diepgang van de verwerkingsopdrachten. We bieden alleen aan wat echt nodig is voor het vereiste begrip of voor zinvolle interactie.

Blink Engels biedt hier voor verschillende oefenvormen:

  • Leren vanaf de papieren woordenlijst in het leerwerkboek
  • Oefenen met woordjesopdrachten in de digitale werkbladen
  • Leren met de interactieve, digitale woordjestrainer.
Ontdek de wereld.