Zoeken

Actievoorwaarden gouden ticket winactie

 1. Wild van Freek B.V. is een samenwerking tussen Studio Freek en Blink Uitgevers B.V. gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Deze winactie wordt uitgeschreven door Blink Uitgevers B.V. en Wild van Freek B.V; hierna aangeduid als Blink Media. Op deze winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Gedurende de maanden augustus en september verspreiden participerende scholen in Nederland en België gratis proefexemplaren van de tijdschriften Bobo, Okki, Wild van Freek en National Geographic Junior. In 5 van deze proefexemplaren is een gouden ticket verborgen. Bij vondst wint elke leerling in de klas van de vinder een jaarabonnement op een van de tijdschriften van Blink met een maximum van 30 leerlingen.
 3. De plaatsing van het gouden ticket in het tijdschrift geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 4. Gevonden gouden tickets kunnen tot maximaal 31-10-2023 aangemeld worden via goudenticket@blink.nl. Hierna vervalt de geldigheid van het ticket.
 5. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na de melding van vondst van het gouden ticket persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres en/of telefoonnummer van de docent die zij hebben vermeld.
 6. Communicatie over de uitkering van de prijs zal centraal plaatsvinden via de docent van de winnende klas. Deze draagt zorg voor de permissie van ouders om abonneegegevens met Blink Media.
 7. Iedere leerling en klas kan maximaal één keer een prijs winnen.
 8. De gehele klas wint een abonnement op het blad dat geschikt is voor zijn leeftijd.
  Nederland:
  Groep 1+2                  : Bobo
  Groep 3+4                  : Okki
  Groep 4+5+6              : Wild van Freek
  Groep 6+7+8              : National Geographic Junior
  België:
  Kleuterklas 2+3          : Bobo
  Leerjaar 1                   : Okki
  Leerjaar 2+3               : Wild van Freek
  Leerjaar 4+5+6           : National Geographic Junior
 9. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar en wordt uitgekeerd aan diens eigen klas. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 10. Winnaars tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor het communiceren over deze prijs en ontvangen van deze prijs.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 13. Winnaars zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie om prijzen op juiste wijze uit te keren.
 14. Blink Media en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uitgereikte prijzen. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar/gebruiker.
 15. Uitingen over het winnen van de prijs op eigen social media kanalen moet worden gemeld aan Blink Media. Gebruik van logo’s of andere afbeeldingen van onze merken moet worden afgestemd.
 16. Blink Media kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 17. Blink Media respecteert de privacy van de personen die aan de winactie meedoen. Zij zullen er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan hen wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 18. Publicatie van naam en/of beeld van de winnaars op websites of in nieuwsbrieven vindt alleen plaats na expliciete toestemming van alle betrokkenen.
 19. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Blink Media.
 20. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Blink Klantenservice via goudenticket@blink.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
Ontdek de wereld.
Blink maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen