vrijdag, 18 mei 2018

Gewijzigd privacybeleid Blink

Blink vindt het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij deze verwerken. Met ingang van 16 mei passen wij daarom ons privacybeleid aan in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het onlangs geactualiseerde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden verwerkt. Blink onderschrijft dit sectorconvenant.

Heeft u vragen over privacy en leermiddelen of ons nieuwe privacybeleid?

  • Op www.blink.nl/privacy lees je precies hoe persoonsgegevens binnen onze leermiddelen worden verwerkt. Je vindt hier ook de vernieuwde verwerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiters van onze leermiddelen.
  • Op de website van onze brancheorganisatie GEU tref je antwoorden op veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen. Ook tref je daar het bindende privacyreglement van onze brancheorganisatie.
  • Uiteraard kunt je met vragen over het gebruik van digitale leermiddelen altijd terecht bij onze Klantenservice (073-85 000 22 / privacy@blink.nl). Zij vertellen graag meer over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van digitale leermiddelen op scholen.