Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens

Blink biedt verschillende producten en diensten aan, zowel voor het onderwijs als de thuismarkt, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Denk hierbij aan tijdschriften, lesmethodes en app's. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u (ouders, leerlingen en scholen) duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens leerlingen basisonderwijs

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens leerlingen voortgezet onderwijs

Privacy Policy Blink Uitgevers